Srovnání klinických, morfologických a biochemických výsledků při použití solidního chondrograftu a návrtů spodiny při ošetření defektů kloubní chrupavky kolenního kloubu

Title in English Comparsion of clinical, morphological and biochemical results of solid chondrograft implantation and drilling in the treatment of cartilage defects of the knee
Authors

OTAŠEVIČ Tomáš VALIŠ Petr REPKO Martin ROUCHAL Marek ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ Andrea PAVLOVSKÝ Zdeněk

Type Article in Periodical
Magazine / Source Ortopedie
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Keywords knee joint; hyaline cartilage; chondral defects; chondrocytes; solid chondrograft