Den absolventů

V sobotu 15. 6. 2019 u příležitosti 100. výročí založení Masarykovy univerzity LF MU uspořádala Den absolventů. Pro účastníky i jejich rodinné příslušníky byly připraveny komentované prohlídky kampusu, vybraných fakultních pracovišť a volné debaty se zástupci vedení fakulty a akademické obce.