91. Fyziologické dny

91. Fyziologické dny

pod záštitou děkana Lékařské fakulty MU pana prof. MUDr. Jiřího Mayera, CSc.

3. – 5. února 2015
Sborník

91. Fyziologické dny - sborník souhrnů

Program konference

Program konference

Organizační údaje

Slavnostní zahájení konference je plánováno na úterý 3. února 2015 v 10:00 hod. Předpokládaný konec konference bude ve čtvrtek 5. února 2015 v 13:00 hod. Podrobný program bude uveřejněn po 23. lednu 2015 na webových stránkách konference.

Registrace bude zahájena v úterý 3. února již v 8:00 hod.. Registrační pult naleznete v koridoru UKB v 3.np. před budovou Fyziologického ústavu (A20). Cesta od hlavního vchodu k registračnímu pultu bude vyznačena orientačními tabulkami. Účastníky konference, kteří platili registrační poplatek jako včasnou platbu, žádáme o laskavé předložení dokladu o zaplacení. Při registraci bude také vybírána platba za společenský večer. Při registračním pultu rovněž můžete požádat o potvrzení o účasti na 91. FD. Potvrzení bude vydáváno na jméno a připraveno k vyzvednutí u registračního pultu od středy odpoledne.

Provoz registračního pultu
Úterý 3. února 8:00 – 17:30
Středa 4. února 7:30 – 16:30
Čtvrtek 5. února 8:30 – 13:30

Připojení k internetu: V prostorech UKB je možnost bezdrátového připojení k internetu prostřednictvím sítě eduroam. V případě, že nemáte přihlašovací údaje do sítě eduroam ze svého pracoviště, při registraci můžete požádat o zřízení dočasného konta. Více informací při registračním pultu.

Termín konání: 3. – 5. února 2015
Místo konání: Univerzitní kampus Bohunice, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita,
Kamenice 5, 625 00 Brno, Česká republika
Forma sdělení: přednáška / poster
Jazyk sdělení: Čeština / Slovenština / Angličtina

K aktivní i pasivní účasti se můžete přihlásit na našich webových stránkách zde do 28. listopadu 2014. Abstrakt je nutno zaslat v elektronické podobě ke každému sdělení (přednáška i poster), podrobnosti naleznete zde. Abstrakty budou publikovány v elektronickém sborníku s ISBN.

Registrační poplatek:
  při včasné platbě při pozdní platbě
Člen ČFS 1.600 Kč 1.800 Kč
Nečlen ČFS 2.100 Kč 2.300 Kč
Student - člen ČFS 500 Kč 500 Kč
Student - nečlen ČFS 1.000 Kč 1.200 Kč
Účastník ze Slovenska pouze platba na místě: 1.600 Kč

Poplatek je nutno uhradit nejpozději do 15. 1. 2015 bankovním převodem na účet ČLS JEP, Sokolská 31, 120 00 Praha 2:
Československá obchodní banka
Číslo účtu: 500617613/0300
Variabilní symbol: 2515002
IČ: 00444359
DIČ: CZ00444359
Pokud zaplatíte převodem z účtu, přineste s sebou potvrzení o platbě (od svého zaměstnavatele).
Platby neprovádějte hromadně! Variabilní symbol musí být uveden, bude sloužit jako identifikace plátce.
Neposílejte platbu bez variabilního symbolu!

91. Fyziologické dny

Informace

Sponzoři

 
AnimaLab
www.BioTech-Europe.eu
Cardion
 
Eppendorf
 
GeneTiCA
KRD
M.G.P. spol. s r. o.
Sigma-Aldrich
Velaz