Ústav klinické imunologie a alergologie

Lékařská  fakulta Masarykovy univerzity

Fakultní nemocnice u svat. Anny,
Pekařská  53
656 91 Brno


Ústav se skládá  z části laboratorní, ambulancí alergologických a klinické imunologie.

Vedoucí: prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc.
E-mail: jlokaj@med.muni.cz

Docent: prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.
E-mail: jlitzman@med.muni.cz

Odb. asistent:
MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D.

Postgraduální student:
MUDr. Ivo Nentwich - E-mail: inentw@med.muni.cz

Sekretářka: Miroslava Bučková


Výuka
Výzkum