Masarykova univerzita

Etický kodex akademických a odborných pracovníků Masarykovy univerzity shrnuje základní etické požadavky na jednání zaměstnanců MU související s jejich odbornými a akademickými aktivitami, především se vzdělávací, výzkumnou a hodnotitelskou či expertní činností.

Máte-li podezření na porušení tohoto kodexu, můžete podat podnět k Etické komise MU

Další dokumenty týkající se vědecké integrity na MU:

Směrnice MU č.5/2015 - Etika výzkumu na MU


Přírodovědecká fakulta MU

Fakulta má zpracované základní etické požadavky na jednání zaměstnanců PřF MU související s jejich odbornými a akademickými aktivitami v podobě Etického kodexu PřF MU.

Studenti DSP Přírodovědecké fakulty mohou využít fakultního institutu Ombudsmana pro Ph.D. studenty, bližší informace a kontakt naleznete zde.

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info