10. ročník konference Lidé, zdravotnictví a právo

Konference Lidé, zdravotnictví a právo již desátým rokem propojuje zástupce zdravotních pojišťoven, veřejné správy, poskytovatelů zdravotních služeb, justice, advokacie a akademie. Stejnou ambici si konference klade i letos. Vývoj pandemie nás udržuje v napětí, zda se tak rozsáhlé setkání lidí bude moci uskutečnit, a proto jsme se rozhodli pro letošek opustit tradiční formát. Toto rozhodnutí zvyšuje šance na uskutečnění konference i v organizačně obtížnějších podmínkách.

Letošní ročník konference bude výjimečně jednodenní a večerní program nebude organizován. Abychom se vyhnuli případnýcm nepříjemnostem s vracením poplatků (pokud by konferenci možné i přes veškeré úsilí uskutečnit), je registrace na letošní ročník konference zdarma. Všechny zájemce prosíme o včasné přihlášení. Usnadníte nám tak přípravu konference. Maximální kapacita činí 250 hostů. V případě, že budeme nuceni snížit kapacitu z hygienickýh důvodů, rozhodne o účasti pořadí přihlášených. Věříme, že i přes obtížnější podmínky se konference uskuteční a udrží si svou vysokou úroveň.

Předběžný program konference:

Blok I: Aktuální vývoj v legislativě a judikatuře

Blok II: Spory o nároky z veřejného zdravotního pojištění

Blok III: Reflexe právních problémů vyvolaných pandemií COVID-19

Křest: "Zákon o veřejném zdravotním pojištění. Komentář."

Potvrzení hosté konference:

 • Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel VZP ČR
 • prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel ÚZIS ČR
 • JUDr. Ing. Filip Dientstbier, Ph.D., soudce Nejvyššího správního soudu
 • Mgr. Kateřina Janitorová Sixtová, soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 3
 • JUDr. Radek Policar, náměstek MZČR
 • doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., Akademie věd ČR
 • Mgr. Vladislava Křivová, LL.M., advokátka
 • JUDr. Alena Tobiášová, Masarykova univerzita
 • Mgr. Michal Koščík, Ph.D., Masarykova univerzita
 • JUDr. Jaroslav Blatný, Právní úsek Ústředí VZP ČR
 • doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D., Masarykova univerzita

Organizátoři konference předpokládají doplnění hostů o další osobnosti. Program konference bude průběžně aktualizován.

Sledujte prosím tyto stránky, kde se vždy dozvíte aktuální informace o programu a potřebné organizační pokyny.

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na Ing. Renatu Běloškovou na tel.: 774 878 094 nebo na e-mail.: renata.beloskova@vzp.cz.

Registrace na konferenci je možná zde.

Načítám mapu…

Sdílení události