Brněnské dny pro zdraví - KardioDen

KardioDen pro veřejnost bude probíhat na pracovišti Interní kardiologické kliniky FN Brno a LF MU v neděli 22. 9. od 10. do 13. hodiny jako den otevřených dveří pro veřejnost. Program pro účastníky zahrnuje prohlídku vybraných prostor kliniky (Koronární jednotka, sálky Pracoviště invazivní a intervenční kardiologie, Arytmologické sálky, ECHO pracoviště, lůžkové oddělení). Průvodci z řad lékařů a sester vysvětlí jednotlivé výkony a nabídnou základní preventivní vyšetření, např. měření EKG, hladiny krevního cukru, cholesterolu a krevního tlaku. Své výsledky mohou účastníci s lékaři na místě konzultovat. Část programu je zaměřena také na prevenci, odvykání kouření, správné výživě a adekvátním pohybu. Podrobné informace naleznete na webu FN Brno.

Sdílení události