IV. SYMPOZIUM DEKUBITY – sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolujeme si Vás touto cestou pozvat na IV. Sympozium dekubity s podtitulem "Sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni - Daty podložené znalosti, dovednosti a doporučené postupy pro péče i o dlouhodobě nemocné pacienty", které se uskuteční 8. 11. 2019 od 9 do 17 hod. v hotelu Voroněž. Hlavním organizátorem sympozia je Česká společnost pro léčbu ran (ČSLR) a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity (LF MU). Mezi další spolupořadatele a odborné zajištění patří: Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS ČR), Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR), Evropský poradní panel pro otázky dekubitů (European Pressure Ulcers Advisory Panel, EPUAP) a Evropská společnost pro léčbu ran (European Wound Management Association, EWMA). První oznámení zde.

V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte zde

Prezentace zahraničních účastníků budou konsekutivně tlumočeny. Konferenční sborník bude publikován v odborném periodiku indexovaném v databázi WoS a SCOPUS.

 

Načítám mapu…

Sdílení události