Kurz: znalecké minimum pro znalce v oboru zdravotnictví

Ústav soudního lékařství FN u sv. Anny v Brně a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity jako pracoviště pověřené Krajským soudem v Brně pod zn.: Spr. 2298/2005 pořádá

 

Kurz znaleckého minima pro znalce v oboru zdravotnictví


Určeno:

Pro uchazeče o jmenování znalcem pro obor zdravotnictví, dle zák. č. 36/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kteří podají žádost o jmenování znalcem ještě v roce 2020

 

Délka trvání: Dva dny (12 vyučovacích hodin) + konzultace v elektronické formě Účast v obou dnech je nezbytná!

 

Zakončení: Písemný znalostní test, vypracování cvičného formálně bezvadného znaleckého posudku včetně vyúčtování, vydání certifikátu

 

Místo konání: Bude upřesněno dle počtu přihlášených účastníků (Univerzitní Kampus Bohunice nebo Ústav soudního lékařství FN u sv. Anny v Brně a LF MU v Brně, Tvrdého 2a, 662 99 Brno

 

Cena kurzu: 3 900,- Kč vč. DPH

 

Přihlášky:

MUDr. Mgr. Tomáš Vojtíšek, Ph.D.

tel: 543 185 839

e-mail: tomas.vojtisek@fnusa.cz

(volnou formou uveďte kontaktní údaje a obor, ve kterém budete žádat o jmenování znalcem)

 

Náplň kurzu:

  • Práva a povinnosti znalce v trestním, občanském a správním řízení (4 hod.)
  • Formální a věcné požadavky na znalecké posudky (1 hod.)
  • Účast znalce při jednání před soudem (1 hod.)
  • Evidence znalecké činnosti, odměňování znalce, účetnictví (2 hod.)
  • Specifika znalecké činnosti v oboru zdravotnictví, práce se zdravotnickou dokumentací, vztah znalecké činnosti ke zdravotnickým právním předpisům (2 hod.)
  • Zadání a vypracování zkušebního znaleckého posudku z příslušné specializace (2 hod.)  

Sdílení události