Osvětová akce v rámci Týdne familiární hypercholesterolémie na LF MU

Katedra laboratorních metod LF MU ve spolupráci s FN Brno, FN u sv. Anny a pacientskou organizací Diagnóza FH, z.s. pořádají preventivně-osvětovou akci v rámci Týdne familiární hypercholesterolemie (FH). 

Toto onemocnění je dědičné a je spojené s velmi vysokými hodnotami plasmatického cholesterolu. První manifestací tohoto onemocnění může být i fatální infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda ve velmi mladém věku. Vážným komplikacím lze předejít včasnou diagnózou a léčbou. Akce je zaměřena na vyhledávání osob, které jsou ohroženy předčasnou aterosklerózou.

Pro všechny zájemce je na Katedře laboratorních metod LF MU na Komenského náměstí 2 (budova K) ve 3. nadzemním podlaží připravena možnost nechat si změřit hodnoty cholesterolu v krvi. Výsledky vyhodnotí lékař a nutriční terapeutka poradí s jídelníčkem. Součástí akce je připravena také odborná přednáška, zdravotnický workshop, prohlídka laboratoří i výukových prostor LF MU.

Sdílení události