Přednáška hostujícího profesora Christophera Hondy: Peripheral Opioid Analgesia

Zveme na přednášku profesora Christophera Hondy s názvem Peripheral Opioid Analgesia, která se uskuteční dne 21.10. v 17.15 v Aule 22 v Univerzitním kampusu Bohunice. Profesor Honda působí na Department of Neuroscience, University of Minnesota a přijal pozvání přednosty Anatomického ústavu LF MU Marka Joukala na pozici hostujícího profesora. Je předním odborníkem na elektrofyziologii se zaměřením na periferní mechanismy nocicepce a opioidní analgézii.

Opioidy byly tradičně považovány za klasická analgetika působící v centrálním nervovém systému. Avšak poslední studie prokázaly, že za určitých podmínek opioidy účinkují přes své receptory také v periferním nervovém systému. Takto působící opioidní analgetika mají velký potenciál k tlumení lokalizované bolesti bez nežádoucích účinků, které obvykle doprovázejí centrálně zprostředkovanou opioidní analgezii. Profesor Honda ve své přednášce shrne vlastní studie demonstrující přímé působení opioidních sloučenin na periferní terminály receptorů bolesti za podmínek zánětu a poškození tkáně.

We invite you to a lecture by Professor Christopher Honda entitled Peripheral Opioid Analgesia, which will take place on 21st October at 5.15 pm in Auditorium 22 at the University Campus at Bohunice. Professor Honda works at the Department of Neuroscience, University of Minnesota and has accepted the invitation of Marek Joukal, head of the Institute of Anatomy of the Faculty of Medicine, as a visiting professor. Professor Honda is a leading expert in electrophysiology, focusing on the peripheral mechanisms of nociception and opioid analgesia.

Traditionally, opioids have been considered prototypical analgesic agents that act in the central nervous system. More recently, it has become evident that under certain conditions, opioids produce analgesia after activation of opioid receptors in the peripheral nervous system. Peripherally acting opioid analgesic agents have great potential to relieve localized pain without undesirable effects that usually accompany centrally mediated opioid analgesia. The speaker will summarize studies that demonstrate direct actions of opioid compounds on peripheral terminals of nociceptors under conditions of inflammation and tissue injury.

 

Načítám mapu…

Sdílení události