Přednáška prof. Neužila

Vědecká činnost prof. Neužila se v poslední době soustřeďuje na studium role mitochondrií to zejména mitochodnriálních respiračních komplexů v tvorbě nádorů a jejich léčbě. Nejnovějším obor výzkumu je horizontální přenos mitochondrií v kontextu nádorových onemocnění. Prof. Neužil je autorem asi 200 vědeckých članků se zhruba 8-mi tisíci citacemi. Jeho H-index je 52. Je členem redakční řady mezinárodních časopisů a hostujícím redaktorem několika speciálních serií článků o mitochondriích jako novém cíli protirakovinných látek (v časopisech Molecular Aspects of Medicine, Mitochondrion a Antioxidants and Redox Signaling). Je také autorem 5-ti patentů v oblasti protirakovinnych latek cílených do mitochondrií, které vedly k jejich komercializaci. Momentálně probíhají ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze klinické studie fáze 1A a 1B nové protinádorové látky mitochondriálně cílenému tamoxifenu (MitoTam). Koncem roku 2019 je plánováno zahájení 2. fáze klinických testů látky MitoTam.

Sdílení události