Seminář: „Frontotemporální demence a tikové poruchy“

MUDr. Alena Damborská, Ph.D., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno: Elektrofyziologické abnormity u afektivních poruch – analýza funkčních EEG mikrostavů

Eliška Honzírková, studentka LF MU, P-Pool v oboru Psychiatrie: Modulace dynamiky mikrostavů pomocí elektrokonvulzivní terapie u depresivních pacientů

Pořádající osoby: Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. a MUDr. Elis Bartečků, Ph.D.

Určeno lékařům, psychologům, dalším VŠ pracovníkům, NLZP, studentům i laikům.

Nepřihlašuje se předem, vstup zdarma.

Akreditováno pro lékaře (ČLK) a psychology (AKP).

Odkaz na pořádající pracoviště Psychiatrické kliniky LF MU a FN Brno zde.

Sdílení události