Seminář: „Genetická architektura impulsivně násilného chování“

Prof. Ing. Stanislav Kmoch, CSc., Laboratoř genomiky a bioinformatiky VFN a LF UK Praha Genetická architektura impulsivně násilného chování

Pořádající osoby: Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. a MUDr. Elis Bartečků, Ph.D.

Určeno lékařům, psychologům, dalším VŠ pracovníkům, NLZP, studentům i laikům.

Nepřihlašuje se předem, vstup zdarma.

Akreditováno pro lékaře (ČLK) a psychology (AKP).

Odkaz na pořádající pracoviště Psychiatrické kliniky LF MU a FN Brno zde.

Sdílení události