Seminář: „Představení Kontaktního centra Anabell Brno“

Mgr. Eva Slezáková, MSc. a další pracovnice Kontaktního centra Anabell Brno: Možnosti a nabídky služby následné péče v Kontaktním centru Anabell Brno pro klienty s poruchou příjmu potravy

Pořádající osoby: Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. a MUDr. Elis Bartečků, Ph.D.

Určeno lékařům, psychologům, dalším VŠ pracovníkům, NLZP, studentům i laikům.

Nepřihlašuje se předem, vstup zdarma.

Akreditováno pro lékaře (ČLK) a psychology (AKP).

Odkaz na pořádající pracoviště Psychiatrické kliniky LF MU a FN Brno zde.

Sdílení události