Výroční sjezd České neurochirurgické společnosti ČLS JEP

  • 14. – 16. listopadu 2022
  • Brno, Best Western Premier hotel International Brno

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abych Vás jménem svým, jménem spolupracovníků z Neurochirurgické kliniky FN Brno a LF MU a jménem výboru České neurochirurgické společnosti ČLS JEP co nejsrdečněji pozval k účasti na Výročním sjezdu České neurochirurgické společnosti ČLS JEP, který se bude konat v Brně v hotelu Best Western International ve dnech 14. – 16. 11. 2022.

Sjezd je pořádán pod záštitou ministra zdravotnictví ČR prof. MUDr. Vlastimila Válka, CSc., MBA, EBIR, rektora MU prof.MUDr. Martina Bareše, Ph.D., děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity prof. MUDr. Martina Repka, Ph.D. a ředitele Fakultní nemocnice Brno MUDr. Ivo Rovného, MBA. V letošním roce slavíme 30. výročí založení Neurochirurgické kliniky FN Brno, LF MU. Historie brněnské neurochirurgie sahá samozřejmě mnohem dále do minulosti, ale bylo to v roce 1992, kdy došlo k přestěhování nově zřízené Neurochirurgické kliniky do modernějších prostor ve FN Brno v Bohunicích. Velice bych si přál, aby na pozadí tohoto významného jubilea prožili účastníci kongresu neopakovatelné zážitky jak po stránce odborné tak společenské. Tímto sjezdem končí moje čtyřleté období ve funkci prezidenta České neurochirurgické společnosti. Součástí sjezdu bude též plenární schůze členů neurochirurgické společnosti a také ustavující schůze nového výboru společnosti spojená s volbou nového prezidenta.

Odborný program sjezdu bude sestaven jak z vyzvaných tak i přihlášených sdělení. Nedílnou součástí sjezdu bude e-posterová sekce. Účast na sjezdu přislíbili významní evropští i světoví neurochirurgové. Našim cílem je uspořádat nejen vědeckou akci, která přinese účastníkům širší přehled a orientaci v mezioborové spolupráci, ale i přátelské setkání, kde informace o novinkách a trendech budou diskutovány jak v rámci odborných sekcí tak i formou panelových a kuloárních diskuzí.

Těšíme se na naše setkání v Brně

prof. MUDr. Martin Smrčka, CSc., MBA
prezident České neurochirurgické společnosti ČLS JEP

WEBOVÉ STRÁNKY

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info