XIII. MODERNÍ TRENDY V INTERVENČNÍ KARDIOLOGII 2019

Akce organizovaná pracovištěm invazivní a intervenční kardiologie IKK LF MU a FN Brno se bude pod záštitou doc. MUDr. Martina Repka, Ph.D., proděkana pro anglické studium a internacionalizaci Lékařské fakulty MU, konat ve čtvrtek, 31. 10. 2019 od 9 hodin již tradičně v konferenčním sále sídla ombudsmana ČR, Údolní 39, Brno.

S účastí cca 300 osob se jedná o jednu z nejvýznamnějších edukačních odborných akcí přesahující význam našeho regionu. Na programu sympózia je celá řada zajímavých přednášek a komentovaných operací za pomocí videozáznamů.

Slavnostní zahájení uvede Mgr. Anna Šabatová, Ph.D. (ombudsmanka ČR), MUDr. Roman Kraus, MBA (ředitel FN Brno), doc. MUDr. M. Repko, Ph.D. (proděkan LF MU a statutární zástupce), MUDr. Ondřej Toman, Ph.D. (primář IKK LF MU a FN Brno) a doc. MUDr. Petr Kala, Ph.D. (přednosta IKK LF MU a FN Brno, lékařský náměstek pro interní obory PMDV FN Brno a hlavní organizátor Sympózia).

Sdílení události