Aktuální opatření na LF MU týkající se COVID-19

Provoz MU se řídí univerzitním semaforem. Aktuální barva je bílá

Provoz Masarykovy univerzity není omezen a řídí se bílým eskalačním semaforem a aktuálními opatřeními vlády. V budovách MU už není povinné nosit respirátory.

Studenti

Předchozí 1 2 3 Další

FAQ

Dotazy týkající se výuky

1. Jak bude probíhat výuka v jarním semestru?

Vzhledem k epidemiologické situaci se provoz a výuka na LF MU řídí univerzitním semaforem, jehož úroveň stanovuje Krizový štáb MU dle aktuálních opatření Vlády ČR. Stupeň rizika sledujte vždy na hlavní stránce webu fakulty a dle označení budov MU. Více o univerzitním semaforu naleznete zde. Veškerá výuka cvičení i přednášek v jarním semestru 2022 bude probíhat prezenční formou.

2. Jaké jsou povinnosti studenta před vstupem do výuky?

Na základě Mimořádného opatření MZ ČR se od pondělí 14. března 2022 ruší povinnost předkládání dokladu o bezinfekčnosti u osob vykonávajících praxi u poskytovatelů zdravotních služeb, což se dotýkalo také studentů LF MU vstupujících do klinické výuky či praxe. Test, certifikát o očkování nebo o prodělání nemoci tak již není vyžadován ani pro teoretickou, ani pro klinickou výuku na LF MU. Možnost bezplatného testování studentů naší fakulty ve FNB je k tomuto datu rovněž ukončena.

Při účasti studenta na klinické výuce či praxi u poskytovatelů zdravotnických a sociálních služeb zůstává nadále v platnosti povinné nošení ochranny dýchacích cest ve formě respirátoru FFP2. V prostorách fakulty a v ostatních univerzitních budovách není nošení respirátoru vyžadováno, respektive je ponecháno na zvážení každého studenta, zda a jakým způsobem bude chránit sebe a své okolí.

3. Jsou přednášky povinné a budou probíhat prezenčně?

Přednášky jsou ve vztahu ke studiu nepovinné, nicméně doporučujeme studentům účast ať již prezenční nebo online formou. Prezenční účast na přednáškách je omezena kapacitou rozvrhované místnosti – rezervační systém vyvinutý MU nebude na LF MU využit. Paralelně s prezenční formou budou dle rozvrhu přednášky streamovány online pro studenty doma, na kolejích, v jiných prostorách UKB či LF anebo v KUK. V tomto případě Vás žádáme o použití vlastních notebooků a sluchátek tak, abyste nerušili ostatní studenty. Využívá-li přednášející PPT prezentaci, bude i tato přes stream viditelná v odpovídající kvalitě, vyučujícím je dále doporučeno sdílet prezentaci prostřednictvím studijních materiálů v IS MU. Streamovány budou přednášky, které jsou rozvrhovány v těchto místnostech UKB:

4. Jak pracovat v MS Teams a připojit se k přednáškám?

Níže naleznete návod, jak pracovat s komunikačním online nástrojem MS TEAMS, který je nejvíce využívaný pro online výuku na LF MU. Můžete si stáhnout danou aplikaci (doporučeno) nebo se připojíte přes webové rozhraní. V případě online výuky předmětu obdržíte na školní e-mail od vyučujícího pozvánku s odkazem k připojení do daného týmu (tj. seminární skupiny) v aktuálním semestru.

MS Teams:

  1. Připojení
  2. Fotonávod
  3. Videonávod
  4. Co je nového, část 1
  5. Co je nového, část 2

5. Mohly by být přednášky nahrávány, když je nebudu stíhat?

Nahrávání přednášek je nepovinné, záznam samotným studentem je zakázán. Vlastní záznam přednášky není nezbytný a nelze jej vyučujícím nařídit. Doporučenou formou poskytnutí studijní materiálů jsou ale komentované prezentace v IS MU – o této skutečnosti byli vyučující informováni

6. Jak je to s omluvením výuky?

  1. Pro běžné omluvenky využijte v Úřadovně možnost elektronické omluvy
    Omluvení nepřítomnosti – bakalářské a magisterské programy
  2. Pro omluvení z důvodu pozitivního testu nebo nařízené karantény využijte agendu KoronavirusVložit nový záznam o testu. Budete automaticky studijním oddělením omluveni na Vládou ČR stanovený počet dní izolace.

7. Jak nahradit zameškanou výuku?

Zameškání týdenní výuky a možnost náhrady si musíte individuálně domluvit buď přímo s vyučujícím nebo koordinátorem studia na katedře, ústavu, klinice, případně se informujte na studijním oddělení. U blokových předmětů se informujte u své studijní referentky o možnosti přesunu výuky do volných týdnů v rozvrhu.

8. Mám aktualizovat v agendě Koronavirus své certifikáty?

Doporučujeme studentům, aby v této agendě nadále udržovaly informace o svém očkování nebo prodělaném onemocní COVID-19 aktuální. Podklady budou fakultou v případě zhoršení epidemiologické situace opět využity.

9. Tělocvik distančně?

Výuka celouniverzitní TV je zcela v gesci Fakulty sportovních studií. Seznam předmětů v aktuálním semestru naleznete na webu FSpS. Výuka v tomto akademickém roce je vede​na prezenčně. V důsledku epidemiologických opatření Vlády, může vedení MU nařídit přechod na distanční výuku. Čtěte informace k jednotlivým předmětům v IS MU. V případě dotazů kontaktujte: Mgr. Zoru Svobodovou, telefon 54949 2052, email: zsvobodova@fsps.muni.cz.

Nabídka sportu na FSpS

Dotazy ohledně COVID-19

1. Jaká platí pro studenty hygienická opatření?

V souvislosti s dodržováním hygienických opatření ve výuce doporučujeme nadále dodržovat vhodné rozestupy a používat dezinfekci rukou. Při účasti studentů na klinické výuce či praxi u poskytovatelů zdravotnických a sociálních služeb zůstává nadále povinností nošení ochranny dýchacích cest ve formě respirátoru FFP2.

V prostorách fakulty a v ostatních univerzitních budovách není nošení respirátoru vyžadováno, respektive je ponecháno na zvážení každého studenta, zda a jakým způsobem bude chránit sebe a své okolí. Aktuální informace o epidemiologické situaci nadále sledujte na stránkách Masarykovy univerzity. Aktuální epidemiologická situace na MU.

2. Jak je to s omluvou v případě karantény nebo pozitivního testu?

V případě pozitivního testu je Vaší povinností zadat tuto informaci do IS MU , a to nejdéle do 5 pracovních dnů od termínu konání výuky, jež je omlouvána. Následně budete omluveni studijním oddělením na dobu, jež je oficálně stanovena aktuálními opatřením vlády pro izolaci nebo karanténu. Musíte si však individuálně domluvit náhradu výuky, buď přímo s vyučujícím nebo koordinátorem studia na katedře, ústavu, klinice, případně se informujte na studijním oddělení.

3. Spolužák/spolužačka ze skupiny je COVID pozitivní, co teď?

Snažte se objektivně posoudit, v jak úzkém kontaktu jste spolu byli. Pokud jste dodržovali rozestup a měli jste roušky, případně máte se spolubydlícím každý svůj pokoj, do výuky nadále choďte. Pokud jste byli v těsnějším kontaktu s osobou, u které je prokázána nákaza COVID-19, doporučujeme dobrovolnou pětidenní samoizolaci. Dále sledujte svůj zdravotní stav minimálně po dobu 14 dnů od posledního úzkého kontaktu s nakaženým. Objeví – li se příznaky, objednejte se na PCR test. Omluveni studijním oddělením budete pouze v případě potvrzené nákazy COVID-19. Pokud se rozhodnete pro dobrovolnou preventivní izolaci, kontaktuje svoji studijní referentku s žádostí o možný přesun blokové výuky do volného týdne.

4. Kde získám certifikát o očkování s QR kódem?

Abyste mohli zaznamenat absolvované očkování proti COVID-19 do IS MU je pro potřebu kontroly platnosti očkování nutné vložit aktuální QR kód, který se přiděluje od 1. 6. 2021 do všech certifikátů v jednotném stylu Evropské unie. Můžete využít například aplikaci Tečka nebo si certifikát stáhnout prostřednictvím Očkovacího portálu občana.

Nutné je, aby osobní údaje uvedené v certifikátu byly totožné s těmi v IS MU – osobní údaje si můžete upravit přímo na Očkovacím portálu občana. Do IS MU doporučujeme vkládat jen QR kód, nikoliv celé vícestránkové pdf. Dále dbejte na to, aby byl QR kód dobře čitelný. Pokud přetrvávají potíže s vložením certifikátu do IS MU, obraťte se e-mailovou adresu istech@fi.muni.cz. Veškeré nejčastější dotazy ohledně očkovacích certifikátů zodpovídá přímo MŠMT.

5. Bydlím na kolejích - musím se testovat?

Testování studentů pro účely ubytování na kolejích končí ke dni 21. 2. 2022. Na kolejích je nadále povinné nošení ochranných pomůcek dýchacích cest ve společných prostorách budov.

Co studenty dále zajímá

1. Jaké nabízí univerzita studentům IT služby?

Aby se Vám online studovalo co nejpohodlněji, využijte stránku, kde naleznete přehled nejvyužívanějších IT služeb a počítačových učeben (MS Office ke stažení, WIFI, ukládání a sdílení dat, SUPO účet apod.) K dispozici je nově rovněž aplikace e-výpůjčka (z jarního období modifikovaná e-prezenčka).

IS služby na MU – nabídka Nová e-prezenčka

2. Jsem v 1. ročníku, jak se nejlépe zorientuji v IS MU?

Nastupujícím prvním ročníkům může orientaci v IS MUNI usnadnit níže uvedený přehled odkazů. V následujícím odkaze najdete videonávod Průvodce pro prváky pro práci s IS MU.

Začínáme s IS MU

3. Bude se i tento semestr vyplácet ubytovací stipendium?

Epidemiologická situace nemá žádný vliv na výplatu ubytovacích stipendií. Pokud si zažádáte o stipendium přes IS, zpravidla v průběhu listopadu a dubna, a splníte podmínky pro přiznání stipendia, bude Vám vyplaceno.

4. Jaký je provoz univerzitní knihovny KUK?

Knihovna univerzitního kampusu momentálně funguje bez omezení. Objednané výpůjčky v Knihovně univerzitního Kampusu (KUK), u kterých Vám přijde potvrzovací e-mail, že jsou již připraveny, si můžete vyzvednout u výdejního pultu knihovny. Tamtéž vrátíte publikace již vypůjčené, případně můžete využít k vrácení knih nový Bibliobox na hlavní vrátnici UKB. Aktuální podmínky pro vstup do knihovny KUK a otevírací dobu pro vstup sledujte na webu KUK.

Online výuka

Technické zajištění online (teleprezenční) výuky

Metodické dokumenty pro zajištění online výuky

Technické zajištění online výuky ze dne 29. 9. 2020

Návody pro vyučující

Shrnutí pro studenty

Vyšetřování na SARS-CoV-2

Testování studentů zdravotnických oborů a zaměstnanců LF MU ve FN Brno na přítomnost viru nebo antigenu viru SARS-CoV (platnost od 19. 2. 2022)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info