Ceny děkana

Děkan Martin Bareš na zasedání VR LF MU dne 24. ledna 2019 udělil Ceny děkana. Ocenil studenty v níže uvedených kategoriích:

Postgraduální práce  

(nejlepší studentská vědecká práce) za rok 2017 

Cenu za 1. místo MUDr. Martině Kosinové, Ph.D., za práci otištěnou v časopise International Journal of Obstetric Anesthesia.  Školitelské pracoviště: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Brno a LF MU. 

Cenu za 2. místo RNDr. Monice Kratochvílové za práci otištěnou v časopise The Prostate. Školitelské pracoviště: Fyziologický ústav LF MU. 

Cenu za 3. místo RNDr. Michaele Fojtů, Ph.D., za práci otištěnou v časopise Advanced Functional Materials. Školitelské pracoviště: Fyziologický ústav LF MU. 

Hlavní cena za rok 2017 

Cenu za 1. místo v teoretické kategorii Mgr. Haně Plešingerové, Ph.D., za práci otištěnou v časopise Haematologica. Školitelské pracoviště: Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno a LF MU. 

Cenu za 1. místo v klinické kategorii Mgr. Bc. Blance Kubešové za práci otištěnou v časopise Leukemia. Školitelské pracoviště: Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno a LF MU.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info