Fakulta očima bývalého předsedy SKAS LF MU a viceprezidenta Spolku mediků 

Vážení akademičtí i neakademičtí pracovníci, studenti,

naše fakulta se nyní nachází ve velmi dynamickém období s mnoha změnami, které považujeme vesměs za nutné a správné. Jako členové SKAS neustále sledujeme jejich přípravu, vývoj a podrobné diskuse na pravidelných poradách vedení.  

Naše spolupráce (a zástupců studentů obecně) s vedením je nyní intenzivnější než kdy dříve a děláme vše v našich silách, aby fakulta byla i do budoucna příjemným místem pro studenty i akademické pracovníky. Své aktivity jsme v poslední době měli možnost opakovaně prezentovat na poradách vedení v rámci pravidelného bodu o činnosti SKAS a poté i na zasedání AS LF MU – podíleli jsme se na spuštění FB fakulty, připomínkovali jsme změny v podmínkách přijímacího řízení, které byly schváleny a mnoho dalšího. Při své činnosti se obecně snažíme o podporu jedinců i studentských organizací, čímž usilujeme o co nejlepší studijní podmínky a dobrou atmosféru na fakultě. 

S pozdravem za všechny členy SKAS 
Lukáš Opatřil, bývalý předseda SKAS


Vážení,  

Spolek mediků existuje jako součást LF MU již od jejího založení v roce 1919 a celou dobu své historie hrál důležitou roli ve studentském životě. Ve své dnešní podobě je Spolek organizátorem řady událostí. Méně formálních – jako jsou hudební Kytarovačky či Appendix a Scelení, organizovaného společně s IFMSA, ale třeba také Reprezentačního plesu LF MU, což je každoročně největší akce Spolku mediků. Spolek dále pořádá i vzdělávací akce jako semináře, přednášky, workshopy, ale také akce charitativní či sportovní. Sportovní vyžití nabízíme svým členům i během celého semestru, tradičně např. v posilovně či na plovárně.   

V posledním roce se Spolek, stejně jako celá fakulta, mění a obě organizace dokázaly svou činnost propojit ještě více než v předchozích letech. Byli jsme přizvání ke spolupráci na Campus Day, velkou měrou jsme se podíleli na organizaci Grilování děkanů, společně s Anatomickým ústavem se podařilo uspořádat první ročník Piety za dárce těl, na konci semestru si mohli studenti kromě tradičního Plesu užít i první ročník Florbalového derby proti Fakultě sportovních studií. A mnohé další společné akce nás čekají i vbudoucnu, včetně Reprezentačního plesu, tentokrát nově pořádaného společně vedením fakulty a Spolkem. 

Za Spolek mediků 
Jakub Voldřich, viceprezident pro externí záležitosti 

 

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info