První absolventi programu P-PooL

Na LF MU již řadu let běží – v České republice unikátní – program pro talentované studenty, Pregraduální Program pro motivované studenty lékařství (P-PooL)V rámci něj medici při běžné výuce medicíny absolvují teoretické i praktické kurzy zaměřené na výzkum. 

Dne 25. ledna 2019 proběhly obhajoby prvních absolventů studijního modulu P-PooL. Prvních 7 studentů z celkového počtu 13 před komisí úspěšně obhájilo svou práci.  

 „Systematicky a individuálně se jim věnujeme a vychováváme z nich lékaře dobře obeznámené s biomedicínským výzkumem. Od prvního ročníku jsou tak zapojení do vědecké práce, dělají samostatné experimenty a absolvují i teoretickou přípravu,“ uvedla u příležitosti obhajob proděkanka pro výuku v preklinických oborech a také koordinátorka P-PooL Kateřina Kaňková s tím, že obhajované práce studentů svým rozsahem a záběrem převyšují diplomové a často i dizertační práce. 

Přečtěte si příběhy prvních absolventů Eliška Boženková nebo Patricia Klobušiaková

Více o programu P-PooL

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info