Slavnostní sázení lípy ke 100. výročí vzniku Československa

Dne 14. listopadu 2018 se v Centru léčivých rostlin LF MU na Kraví hoře v Brně uskutečnila akce slavnostního vysazení lípy ke 100.  výročí vzniku Československa. Akci společně uspořádalo vedení LF MU a FSS MU a zúčastnili se jí oba děkani, Martin Bareš a Břetislav Dančák, a také další členové vedení obou fakult a další hosté.   

Děkan Lékařská fakulty Martin Bareš na akci uvedl: "Dnešní slavnostní sázení lípy považuji za pěkný příklad mezifakultní spolupráce a sounáležitosti v rámci Masarykovy univerzity - a také za jednu z možností jak si v rámci naší univerzity důstojně připomenout velké výročí vzniku Československa. A to v ´předvečer´ 100. výročí vzniku Masarykovy univerzity a pár dnů před výročím Listopadu 1989." 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info