Založení Českého národního centrEvidence-Based Healthcare a Knowledge Translation (CEBHC-KT)

V prosinci 2018 bylo založeno České národní centrum Evidence-Based Healthcare a Knowledge Translation (CEBHC-KT) při Institutu Biostatistiky a analýz LF MU. České centrum je unikátní, protože zastřešuje tři významná mezinárodní centra, a to: 1. České centrum Evidence Based-Healthcare: centrum excelence Joanna Briggs Institute, 2. České Cochrane centrum (Cochrane Czech Republic) a 3. České GRADE centrum (Masaryk University GRADE centre).

Australský Joanna Briggs Institute (JBI) patří k předním institucím v oblasti zdravotnictví založeného na vědeckých důkazech neboli „Evidence-Based Healthcare. Aktuálně existuje více než 70 spolupracujících center po celém světě. Mise JBI center spočívá syntézevyužívání a přenosu nejlepších dostupných vědeckých důkazů do klinické praxeTento přenos se uskutečňuje prostřednictvím určení proveditelných, vhodných a účinných postupů, které napomáhají ke zlepšení výsledků zdravotní péče. České centrum excelence Joanna Briggs Institute bylo založeno již v roce 2013 a v roce 2018 bylo přesunuto na LF MU.

Další dvě výše zmíněná výzkumná centra byla slavnostně otevřena dne 13. 12. 2018 v rámci mezinárodní konference European JBI symposium of Evidence-Based Healthcare in Clinical Practice GuidelinesDecision making process and Evidence synthesis in the Czech Republic“, na níž participovali také studenti LF MUGRADE centrum Masarykovy Univerzity slavnostně otevíral Prof. Schűnemann (zakladatel GRADE working group, z McMaster University, Kanada)dále ředitel centra Dr. Klugar a zástupkyně ředitele Dr. Klugarová a doc. Pokorná. Hlavním cílem GRADE centra je šíření a implementace GRADE metodického přístupu při tvorbě klinických doporučených postupů a systematických review napříč odbornou veřejností vČa ve střední Evropě. České Cochrane centrum otevírali Prof. Antes (zakladatel Cochrane Germany a spoluzakladatel Cochrane Collaboration), dále ředitel centra Dr. Klugar a zástupkyně ředitele Dr. Klugarová a doc. PokornáČeské Cochrane centrum se zabývá především tvorbou kvalitních systematických reviewprosazováním používání nejlepších dostupných vědeckých důkazů při rozhodování ve zdravotnictví, vzdělávání zdravotnických profesionálů, akademiků a stakeholderů v této oblasti. Cochrane Collaboration přitom patří mezi nejstarší a celosvětově největší mezinárodní síť v oblasti Evidence-Based Medicine, s více než 13 000 členy ze 130 zemí světa, které publikuje nezávislé studie a systematická review, následně dostupné v Cochrane Library.

Centrum CEBHC-KT si tak klade za cíl nejen vzdělávání a propagaci přístupu Evidence-Based Healthcare, potažmo i Evidence-Based Medicine a Evidence-Based Practice v českém prostředí, ale rovněž tvorbu systematických review na základě mezinárodně uznávaných metodologií. S tímto cílem také úzce souvisí tvorba důvěryhodných doporučených postupů pro klinickou praxi i veřejné zdravotnictví, kde je pak vysoce ceněna metodologie Grade working group, která je aplikována u více než 100 významných organizací včetně Cochrane CollaborationJoanna Briggs Institute, NICE guidelines, SIGN guidelines a postupně také v ČR. 

Stránky národního centra

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info