med.muni.cz  |  Odesláno 10. 12. 2020, 16:42  |  English

Vážené a milé studentky, vážení a milí studenti,

blíží se nám konec roku, který řadu z vás doslova vhodil do bezprecedentní situace neznámé pro generace vašich předchůdců. Byli jste omezeni ve výuce a zároveň řada z vás musela nastoupit do pracovní povinnosti. Nebylo to jednoduché a je možná čas toto všechno odhodit, připravit se na Vánoce a očekávat příchod nového roku, který snad bude příznivější než tento. Jsem právem hrdý na vše, co jste zvládli. Na aktivitu a dobrovolnictví počátkem roku, na vaši pomoc českému zdravotnictví. Celý rok jsem se společně s vedením naší fakulty snažil upřednostňovat vaši výuku a bránit vás před nesmyslnými nařízeními. Snad se to i dařilo.

Z každé zkušenosti je potřeba brát si ponaučení. Nesmíme očekávat, že naše problémy a naši práci bude řídit někdo jiný. Nyní se musíte věnovat studiu. Jsem si vědom i reálných slabých míst a věřte (což vám potvrdí vaši legitimní zástupci - SKAS LF MU), naslouchám vašim slovům a chci, abyste dostali nejlepší možné vzdělání.

Děkuji vám společně s celým vedením Lékařské fakulty MU za vaši obětavost a práci pro zdravotnictví v ČR. Díky patří i za vaši odhodlanost studovat a zlepšovat se. Přeji vám, ať máte nejen bohaté Vánoce, ale ať svátky oslavíte se svými blízkými v klidu a pohodě. Věřím, že čas využijete i k pilnému studiu a přípravě na blížící se zkouškové. Držím vám pěsti při zkouškách a přeji vám jen úspěch.

Váš Martin Repko

Plnění programového prohlášení děkana LF MU

V listopadu započal druhý rok působení prof. MUDr. Martina Repka, Ph.D. na pozici děkana LF MU. Svoje působení shrnul v rámci prezentace na jednání AS LF MU. Nyní přinášíme shrnutí činnosti děkana v prvním roce jeho působení. Kompletní zpráva bude již brzy k přečtení na webové stránce fakulty. 

Co se nedávno událo na LF MU

Poděkování dárcům těl

V rámci komorního pietního setkání za dárce těl na Anatomickém ústavu LF MU jsme vyhlásili výzvy k zapojení se do dvou unikátních projektů. Spolek mediků LF MU založil sbírku pro vybudování hrobky pro dárce těl, která bude vystavěna na Ústředním hřbitově v Brně. Druhá výzva se týkala všech uměleckých duší, které nám přispěly skladbami pro virtuální koncert dárcům těl. Zaposlouchat se do vybraných skladeb můžete prostřednictvím odkazu níže, celý koncert s několika dalšími dosud neuveřejněnými skladbami uvedeme na Zlatou neděli 20. prosince 2020.

Připomínky listopadových událostí let 1939 a 1989

Dne 17. listopadu 2020 se v areálu Kounicových kolejí setkal děkan fakulty Martin Repko se zástupci Spolku mediků při LF MU, Studentské komory Akademického senátu LF MU a zástupci brněnské pobočky IFMSA, aby připomněli a uctili Den boje za svobodu a demokracii i Mezinárodní den studentstva. 

Zástupci vedení LF MU diskutovali se zástupci studentů

Lékařská fakulta je profesní fakultou a zakládá si na dobré přípravě zdravotníků. Poslední měsíce byly nejen hektické, ale především pro naše studenty přinesly řadu obtíží a komplikací spojených s pracovní povinností a současným plněním jejich studijních povinností. Děkan prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D. proto svolal setkání zástupců studentské komory AS LF MU a zástupců spolků k diskuzi k problematice pracovních povinností a kvalitě distančního studia. Za vedení byl přítomen také proděkan pro klinickou část studia prof. MUDr. Petr Petr Štourač, Ph.D. a vedoucí studijního oddělení RNDr. Ivana Pánková.

Děkan Repko zopakoval, že snahou vedení je maximální zachování klinické výuky a praxí a udržení její kvality. Proděkan Štourač vysvětlil roli LF MU ve vztahu k JMK a zdravotnickým zařízením. Apeloval na studenty, aby při jakýkoliv nestandardních situacích jej kontaktovali. Z pozice koordinátora pak bude řešit jednotlivé případy. Studenti dále vznesli nespokojenost s nevyváženou kvalitou výuky na klinikách a i s místy se vyskytujícím nezájmem o vzdělávání studentů LF MU. Děkan v reakci na tyto argumenty slíbil aktivní řešení. Obě dvě strany považují taková to setkání za nesmírně důležitá a shodly se na pravidelném setkávání a řešení otázek výuky.

Novinky na fakultě

Za první dva měsíce SIMU navštívilo celkem 1 450 studentů!

V pondělí 5. října 2020 byla zahájena pravidelná výuka v SIMU. Poprvé do Simulačního centra vstoupili studenti prvních ročníků českých i anglických studijních programů Všeobecného a Zubního lékařství. Ti zde v průběhu semestru absolvují praktická cvičení z první pomoci, která byla v letošním roce zcela inovována.

Ředitel centra prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D. k tomu dodává, že již tato skutečnost velmi dobře ukazuje význam začlenění simulační medicíny do kurikula studijních programů Všeobecné a Zubní lékařství. 

Podcast Lékařské fakulty MU: STETOSKOP

V červnu letošního roku naše fakulta spustila vůbec první podcastovou sérii na Masarykově univerzitě. Úvodní díl jsme zahájili společně se studenty a byl věnován právě těm nově nastupujícím. Do podcastových mikrofonů poté promluvili z řad studentů například Tereza Tejkalová, Maxim Ipati a Mgr. Natálie Antalová, z řad absolventů, mladých lékařů např. MUDr. Lukáš Opatřil či MUDr. Petra Vinklerová. Vyzpovídali jsme též několik akademiků, např. odborníka na gynekologii - doc. Víta Weinberga či experta soudního lékařství prof. Miroslava Hirta. Také jsme s naším mikrofonem navštívili Simulační centrum a vyzpovídali prof. Petra Štourače a Ing. Jitku Blažkovou. Naším prozatím posledním hostem byl samotný děkan fakulty prof. Martin Repko.

Univerzitní POHÁR DAROVÁNÍ KRVE

Ve středu 2. prosince došlo ke schválení Memoranda o spolupráci mezi statutárním městem Brnem a Lékařskou fakultou MU, v níž se LF MU stává partnerem dárcovské soutěže “4,5 dl pro život“ a pod záštitou děkana Martina Repka organizuje Univerzitní POHÁR DAROVÁNÍ KRVE. Navazuje tímto na loňský úspěšný projekt “100 litrů krve DÍKY MUNI“, kdy se podařilo spojit studenty, zaměstnance, absolventy a příznivce Masarykovy univerzity a strhnout lavinu dárcovství. Cílem nového projektu je motivovat celé akademické obce všech vysokých škol na území města Brna i jejich příznivce, aby se zapojili, darovali krev a společným úsilím pomohli v získávání život zachraňujícího daru.

Obětavost jednoho je vítězstvím všech. Společně dokážeme víc!

Poznejte Spolek mediků!

Možná jsi na medicíně první rok, možná už tu znáš každé číslo učebny. Teda před tím, než je nově přečíslovali. Možná jsi o Spolku mediků slyšel, ale možná taky ne. A to je chyba!

Kdo jsme a proč jsme?

Jsme povětšinou studenti všeobecného lékařství, ale členem Spolku se může stát student jakéhokoliv oboru vyučovaného na LF MU. Protože co víc potřebuje medik než kámoše fyzioterapeuta nebo sestřičku, na kterou je spoleh? Takže vítáme všechny!

V čele stojí nově zvolená prezidentka Klárka Dolinová, studentka třetího ročníku všeobecného lékařství a mimo to vášnivá cyklistka. Viceprezidentkou je Naty Srbová, která poslední roky také zaštiťovala grafickou část plesu. O aktuální informace na Facebooku se nám stará Mára Gernert a Instagram pro vás spravuje Bety Novotná. Nejen sporty, ale i další projekty má pod palcem naše Kája Teimerová.

Co děláme?

Obvykle děláme spoustu kontaktních akcí především pro studenty: počínaje uvítacím Appendixem, přes noblesní Reprezentační ples, měsíční Filmovky, až po všemi (právem) milované Kytarovačky. Ale člověk míní, korona mění. Co se ale nemění, je práce na dalších projektech, které třeba nemusí být tolik vidět.

Možná jste už dříve zaznamenali benefiční koncerty jako poděkování dárcům těl, kteří věnovali svá těla Anatomickému ústavu. Letos se bohužel koncert nemohl konat... a tak jsme to pojali jinak! Máme velký cíl, cíl s krásnou myšlenkou. Vybudovat pro všechny tyto dárce důstojné místo pro odpočinek, a sice hrobku na Ústředním hřbitově. K tomu ovšem potřebujeme pomoc vás všech, budeme moc rádi za jakýkoliv finanční příspěvek na rekonstrukci pomníku a vybudování hrobky. (Koukněte na náš instagram, fb nebo přímo na stránky fakulty, určitě tu najdete více info.)

 • Už tradičně pro vás připravujeme nabídku sportů, kterou se snažíme aktualizovat podle toho, co je zrovna v módě: jestli jóga nebo spinning... sledujeme světové trendy.
 • Pro ty, kteří dávají přednost vlastním skriptům/otázkám před těma umaštěnýma z druhý ruky, vyjednáváme skvělé slevy na tisk těchto učebních skvostů!
 • Díky členství ve Spolku máš slevy na všechny naše akce a věř, že když je sečteš, můžeš si pak na baru dát o nějaké to pivo navíc. A to se vyplatí.
 • Pomůžeme ti i s hledáním příležitostné brigády. Velkou část aktivně zapojených lidí na akcích LF MU (např. Den otevřených dveří, Studentská vědecká konference) tvoří lidi ze Spolku a často jsou tyto akce spojeny i s nějakou tou finanční odměnou. Ale není to jen naše fakulta, od koho nám chodí nabídky. Co takhle zdravotník na tábor? Zdravotní dozor na sportovní soutěže? Určitě se něco najde.
 • Všem našim členům (ale nejen jim) nabízíme možnost využití Trýbostudovny jako klidného místa na učení. Dokonce u nás najdeš i pár knih, ze kterých můžeš čerpat všechny ty vědomosti.
 • Chceš se zapsat do Spolku, ale nemusíš tu cestu narvanou pětadvacítkou na Komenského? My taky. Právě proto vyjednáváme s fakultou prostory, kam bychom v budoucnu vždy na pár dní v týdnu přesunuli své ordinační hodiny.
 • A teď to nejlepší! Potkáš se s lidmi z jiných kruhů, jiných ročníků, třeba i jiných oborů. Získáš nespočet rad, jak zaručeně dát zkoušku a z čeho se učit. Poznáš kámoše, co znají další kámoše. A všichni dobře víme, že mít kolem sebe dobrý lidi je (obzvlášť na medicíně) sakra třeba.

... a nejen to!

Takřka dnem i nocí aktivně pracujeme na dalších projektech, které bychom jako jednotlivci byli schopní dát jen velmi těžko dohromady, ale díky zaštítění Spolkem mediků a velkou vstřícností Lékařské fakulty MU se dají dělat zázraky. A tak můžeš klidně i ty zrealizovat své nápady.

Máš nějaké? Tak nám napiš!

Ať už tě zajímá cokoliv, napadá cokoliv, máš jakoukoliv otázku nebo by ses zkrátka jen rád stal členem, určitě se nestyď nikomu z nás napsat. Buď se ozvi přímo konkrétní osobě nebo na Facebook/Instagram Spolek mediků LF MU, vždycky ti zaručeně někdo odpoví. :)

Pozn. Autorem textu je Spolek mediků.

Poznejte IFMSA Brno!

IFMSA (International Federation of Medical Students' Associations) je mezinárodní apolitická instituce, založená na dobročinném a dobrovolnickém působení studentů všeobecného lékařství po celém světě. IFMSA CZ je jednou ze 124 organizací 116 zemí světa, které pod tuto instituci spadají a aktivně mezi sebou spolupracují. V České republice je tato organizace rozvětvena do 8 poboček na všech lékařských fakultách v zemi. Členové organizace se v rámci svého volného času účastní projektů a aktivně se zapojují do dění ve veřejné sféře, ač už z hlediska edukativního, charitativního nebo z hlediska budoucí lékařské profese, což jde zároveň ruku v ruce s individuálním rozvojem budoucích lékařů, kteří získávají účastí na těchto projektech, případně zahraničních stážích po celém světě, mnoho nenahraditelných zkušeností a zážitků, které jim umožňují osobní rozvoj a rozhled. IFMSA CZ je organizace, která šíří osvětu, nabízí pomocnou ruku potřebným lidem ve společnosti, ale zároveň výměnou za investovaný čas otevírá nespočet dveří a nabízí nespočet možností k šíření dobra a seberealizaci opravdu kterémukoliv ze studentů medicíny.

Činnost IFMSA je rozdělena do 6 stálých výborů:

 • SCOPE (Standing Committee on Professional Exchange) – Stálý výbor pro výměnné klinické stáže
 • SCORE (Standing Committee on Research Exchange) – Stálý výbor pro výměnné výzkumné stáže
 • SCOPH (Standing Committee on Public Health) – Stálý výbor pro veřejné zdraví;
 • SCORA (Standing Committee on Sexual & Reproductive Health incl. HIV/AIDS) – Stálý výbor pro sexuální a reprodukční zdraví vč. HIV/AIDS
 • SCORP (Standing Committee on Human Rights and Peace) – Stálý výbor pro lidská práva a mír
 • SCOME (Standing Committee on Medical Education) – Stálý výbor pro lékařské vzdělávání

Každý stálý výbor je v jednotlivých zemích zastoupen národním koordinátorem a na každé fakultě zapojené do činnosti i lokálním koordinátorem. Aktivity jednotlivých výborů na naší fakultě včetně lokálních koordinátorů vám představíme společně s lokální prezidentkou a lokálním koordinátorem pro veřejné vztahy v samostatných medailoncích.

SCOPE, SCORE
Obě tyto sekce se zabývají zprostředkováváním vědeckých a klinických stáží pro studenty po celém světě, a to jak pro studenty naší fakulty, kteří vyjedou na 4týdenní stáž do zahraničí, tak pro cizí studenty, kteří přijedou naopak na stáž k nám. V průběhu stáže navštěvují studenti celý měsíc, 5 až 6 dní v týdnu, zdejší nemocniční oddělení, nebo laboratorní pracoviště v rámci fakulty.
Jak se určitě domníváte, stáže jsou významně obohacující, a to jak po studijní stránce, tak i stránce kulturní. Každopádně je to zkušenost k nezaplacení.
Stáže se na naší fakultě těší výrazné oblibě a každoročně na ní vyjedou desítky studentů, vyjma letošního roku, který pro cestování a zahraniční stáže nebyl příliš přívětivý.
V tomto roce bychom se chtěli zaměřit na rozšíření nabídky vědeckých stáží pro naši fakultu a nadále zůstáváme otevřeni tomu se stále jako sekce nejen v rámci IFMSA CZ rozvíjet.
Lokálními koordinátory pro klinické stáže jsou Radim Šabata a Jakub Skutil (leo.muni@ifmsa.cz). Lokálním koordinátorem pro výzkumné stáže je Asma Salehová (lore.muni@muni.cz).

SCOPH
V sekci SCOPH se věnujeme veřejnému zdraví. Naše projekty cílí na širokou veřejnost, a to od dětí ve školce, přes studenty až po starší generace. Projekty jsou různého charakteru - od kreativního tvoření až po velké osvětové akce.
Za dětmi se vydáváme do školek a nemocnic v rámci projektů Nemocnice pro medvídky a Úsměv všem.
Žákům základních a středních škol je věnován projekt Pro život, který slouží k interaktivní výuce první pomoci. Projekt Zdraví v hrsti se zabývá problematikou zdravé výživy, závislostí a dospíváním.
S akcí Buď jak lev a daruj krev se snažíme pomoci nemocnicím se získáváním dárců krve a nyní i rekonvalescentní plazmy.
Starším generacím se snažíme předat informace o častých onemocněních v rámci vícedenních akcí věnovaných Světovému dni diabetu, Světovému dni zdraví, Dnu seniorů, či Hygieně rukou.
Za sekcí stojí Lokální koordinátoři pro veřejné zdraví: Monika Slamková a Kateřina Dvořáková (lpo.muni@ifmsa.cz)

SCORA
SCORA se zabývá sexuálním a reprodukčním zdravím a právy včetně onemocnění HIV/AIDS.
Momentálně nabízíme pět projektů:
Samovyšetření prsou a varlat jakožto prevence proti rakovině a edukace veřejnosti o správném samovyšetření.
Sexuální výchova pro pokročilé, projekt, se kterým navštěvujeme žáky středních škol a bavíme se s nimi o bezpečnosti pohlavního styku a sexuálně přenosných chorobách.
Movember, kde spolupracujeme se společností Movember Foundation a staráme se o problematiku rakoviny prostaty a varlat a duševního zdraví u mužů.
World AIDS Week nese osvětu o tomto onemocnění a každoročně pořádá sbírku pro pomoc již nakaženým lidem.
Problematika HPV a vše, co může lidský papilomavirus způsobit.
Naším plánem do blízké budoucnosti je téma týkající se LGBTQIA+ komunity.
SCORA je sekce, která se nebojí otevřít choulostivější témata a tím podat pomocnou ruku lidem, o kterou se někdy lidé stojí říct.
Lokální koordinátorkou pro reprodukční zdraví včetně HIV/AIDS je Natálie Čurdová (lora.muni@ifmsa.cz)

SCOME
V sekci SCOME se převážně staráme o vzdělávání mediků a jejich zdokonalování se jak v praktických, tak teoretických směrech.
Kromě doučování některých předmětů a prezentaci LF MU na středních školách se zaobíráme i rozhovory s lékaři, zdravotníky a jinými zajímavými lidmi o jejich životě a specializaci, aby měli medici větší přehled a případně jim to pomohlo při jejich budoucím směřování.
Také spolupracujeme s nově otevřeným SIMU a s praktickými projekty, které mezi ně přecházejí jako EKG v praxi, Simkurz a chirurgické šití.
SCOME má obrovský potenciál a je to sekce, díky které můžeme dosáhnout i malých změn, které nám pomůžou stát se lepšími lidmi a profesionály.
Lokálním koordinátorem pro vzdělávání mediků je Petr Tinka (lome.muni@ifmsa.cz).

SCORP
V sekci SCORP se zabýváme otázkami lidských práv a míru. V prosinci plánujeme v rámci dne lidských práv vytvořit obsah zaměřený na hoaxy, menšiny a témata svobody projevu. Též se zapojujeme do projektu Amnesty na podporu politických vězňů.
Také se snažíme starat o psychické zdraví mediků prostřednictví Mental Health Nights pomocí jógy, arteterapie či mindfulness. Naší vizí je otevřít téma psychického zdraví na středních školách. V rámci projektu Patienttalks učíme mediky komunikovat s náročnějšími pacienty, brzy nás čeká kurz základů znakové řeči.
Mimo to se zaobíráme též problematikou týrání žen a dětí a jak by měl lékař takové osoby rozpoznat. Nejsou nám cizí ani environmentální problémy a též nadšeně podporujeme charitativní projekty, ať už benefiční koncerty, prodávání koláčků anebo sbírání oblečení pro Armádu spásy.
Lokálními koordinátory pro lidská práva a mír jsou Alžběta Virdzeková a Richard Pavčík (lorp.muni@ifmsa.cz).

LPR
Práce lokálního koordinátora pro veřejné vztahy zahrnuje hlavně správu sociálních sítí a s tím související tvorbu grafických materiálů, fotodokumentaci projektů pořádaných naším spolkem a jejich propagaci.
V současné době se snažím více spolupracovat s naší prezidentkou. Tato spolupráce se týká například navazování kontaktů s dalšími studentskými spolky a hledání možné spolupráce, jednání s fakultou o společných projektech a dalších podobných činností.
Kromě toho komunikuji také s lokálními koordinátory pro veřejné vztahy z ostatních fakult, se kterými řešíme koordinaci propagace společných projektů a navzájem si radíme s tipy a triky, jak naši činnost zlepšit. Současně s tím informujeme naše národní koordinátory o naší činnosti, kteří nám s naší agendou pomáhají.
Lokálním koordinátorem pro veřejné vztahy je Lukáš Kindermann (lpr.muni@ifmsa.cz).

LP
Jako lokální prezident se Anna Vravcová stará o organizaci a administrativu pobočky. Největší část její práce tvoří komunikace s lokálními koordinátory, informování národních koordinátorů a prezidenta IFMSA o fungování brněnské pobočky. Řeší též mezispolkovou spolupráci a taktéž spolupráci s jinými pobočkami v celém Česku.
Studenti anebo zájemci o projekty brněnské pobočky IFMSA se na Anku mohou obracet s jakýmikoliv otázkami. Zabezpečuje též propojování aktivit IFMSA a Lékařské fakulty MU i univerzity a pravidelně informuje vedení školy o činnosti spolku a možnostech spolupráce.

Pozn. Autorem textů je IFMSA Brno.

Vybíráme zajímavosti

čt 10. 12. 2020

Výjimečný publikační úspěch vědců Biologického ústavu LF MU 

Hned tři vědečtí pracovníci našeho biologického ústavu zaznamenali významný publikační úspěch. 

út 8. – čt 31. 12. 2020

Navštivte Noc vědců na LF MU! 

Letošní téma Noci vědců je "Člověk a robot". Až do konce roku si můžete projít části unikátního moderního Simulačního centra na naší fakultě, které v letošním roce přivítalo první studenty. Anebo můžete třeba absolvovat vybrané části přednášek Anatomie a Lékařské biologie. 

čt 19. 11. 2020

Cenu SKAS MU získal zahraniční student naší fakulty Deelan Vadher 

Cena Studentské komory Akademického senátu MU za studentský podíl na výuce se uděluje už sedmým rokem. Za kvalitní pedagogickou činnost jsou oceňovány osoby, kteří jsou současně studenty i vyučujícími.

po 16. 11. 2020

První dojmy studenta ze SIMU - úplně nový level výuky! 

SIMU se v podzimním semestru zapojilo do výuky studentů Všeobecného i Zubního lékařství. Ovšem svou roli pro volbu naší fakulty již hraje delší dobu. A stávající studenti už velmi pozitivně vnímají zapojení největšího centra simulační medicíny ve střední Evropě do výuky. Zeptali jsme se studenta 1. ročníku Jana Hlavici, jak vnímá výuku na SIMU, jakou hrálo roli při výběru školy a co od centra očekává.

ne 20. 9. 2020

MUDr. Klabusayová: první vyučující v SIMU 

MUDr. Eva Klabusayová byla prvním lektorem, který zahájil výuku v Simulačním centru LF MU (SIMU). Pracuje na Klinice dětské anesteziologie a resuscitace FN Brno a LF MU a současně studuje v doktorském studijním programu Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie, v rámci něhož se zaměřuje na delirium u pediatrických pacientů.

čt 15. 10. 2020

Mimořádný díl podcastu STETOSKOP: 8000 

Ve čtvrtek 15. 10. 2020 jsme měli zažít premiéru jedinečného pracoviště, kde si mohou studenti vyzkoušet všechny lékařské postupy na vlastní kůži. Příjemný rozhovor si můžete poslechnout např. na Spotify, Apple Podcast anebo vybraných aplikacích, jejichž seznam naleznete zde.

pá 2. 10. 2020

Významné životní jubileum emeritního profesora LF MU prof. MUDr. Iva Hrazdiry, DrSc. 

Prof. MUDr. Ivo Hrazdira, DrSc. 3. října oslavil své významné životní jubileum - 90. let. V článku si přečtěte přínos pana profesora v oblasti biofyziky, můžete se též podívat na jeho videomedailonek i proslov pana prof. RNDr. Vojtěcha Mornsteina, CSc. při udělování Zlaté pamětní medaile ČLS JEP prof. Hrazdirovi.

pá 2. 10. 2020

Výsledky práce Ústavu histologie a embryologie LF MU publikovány ve Stem Cells 

Vědecká skupina z Ústavu histologie a embryologie LF MU v čele s Mgr. Tomášem Bártou, Ph.D. se zabývá výzkumem retinálních organoidů. Výsledky své práce nedávno publikovali v časopise Stem Cells, který patří mezi nejprestižnější v oboru. 

po 21. 9. 2020

Na Biologickém ústavu byly ustanoveny první výzkumné skupiny dle nové metodiky LF MU 

Vznik výzkumných skupin je výsledkem nových opatření k rozvoji a posílení vědy na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity oficiálně řízených směrnicí LF MU č. 4/2020 ze dne 8. 6. 2020 s názvem Výzkumné skupiny na LF MU.  

Krásné Vánoce a šťastný nový rok 2021!

E-mail  pr@med.muni.cz

© 2021
Masarykova univerzita

Facebook     Youtube     Instagram