med.muni.cz  |  duben 2019
10. 4. 2019, 19:03

Co se chystá na LF MU

Festival MUNI 100

Masarykova univerzita v letošním roce slaví 100 let od svého založení. Celý rok se nese ve slavnostním duchu, univerzita slaví akademickými obřady, koncerty i divadlem. 

Absolventský den

Rok ve znamení oslav 100. výročí zažívá i Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, která byla v roce 1919 u založení univerzity jako jedna ze čtyř zakládajících fakult. 

Absolventský den bude věnován všem, kdo studovali na Lékařské fakultě v uplynulých letech. Všechny bývalé studenty srdečně zveme na společné setkání s kolegy, kamarády či pedagogy.

Dne 15. června 2019 od 9:00 hod. se otevřou dveře Univerzitního kampusu Bohunice pro všechny zájemce z řad absolventů. 

Campus Day

Akce pro všechny studenty a zaměstnance kampusových pracovišť. Můžete se podívat do míst, kam se běžně nedostanete, můžete si zasportovat, zjistit jaký výzkum dělá kolega z vedlejšího pavilonu nebo si jen neformálně promluvit s ostatními, protože v průběhu roku jste zkrátka nenašli čas.

Campus Day proběhne dne 16. května 2019 od 8.00–21.00 hod.

Celofakultní konference o studiu 2019

V úterý 7. 5. 2019 se uskuteční Celofakultní konference o studiu 2019. Bude se konat v místnosti A11/114 od 14:00 hod. Akci zahájí děkan Martin Bareš, který zároveň očekává účast všech přednostů (či jimi pověřených zástupců).

Studentská vědecká konference LF MU

Dne 21. 5. 2019 se uskuteční již 63. ročník Studentské vědecké konference LF MU, která proběhne v prostorách kampusu.

Slavnostní obřad udílení pamětních medailí

Ve čtvrtek 23. května 2019 se v aule univerzitního kampusu uskuteční Slavnostní obřad udílení pamětních medailí. Tento akt se koná u příležitosti 100. výročí založení Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Medaile budou předány čtyřiceti dvěma bývalým či současným akademickým i neakademickým pracovníkům fakulty jako uznání za jejich práci a podíl na rozvoji fakulty. 

Novinky ze SIMU

Právě vznikající Simulační pracoviště LF MU (zkráceně SIMU)  bude v českých podmínkách jedinečné pracoviště, na kterém bude probíhat praktická výuka studentů LF MU podle nejmodernějších světových trendů ve výuce medicíny. SIMU od základů promění výuku (nejen) medicíny na naší fakultě.

Fakulta očima bývalého předsedy SKAS LF MU a viceprezidenta Spolku mediků

Z studentskou obec hovoří MUDr. Lukáš Opatřil, bývalý předseda SKAS a Jakub Voldřich, viceprezident pro externí záležitosti Spolku mediků. 

Co se událo na LF MU

čt 21. 2. 2019

MjUNI 

V sobotu dne 23. února 2019 otevřela LF MU své učebny mladým studentům. Děti z MjUNI přivítala doc. Julie Dobrovolná společně sproděkanem Martinem Repkem. 

pá 25. 1. 2019

První absolventi programu P-PooL 

Na LF MU již řadu let běží – v České republice unikátní program pro talentované studenty, Pregraduální Program pro motivované studenty lékařství (P-PooL). V rámci něj medici při běžné výuce medicíny absolvují teoretické i praktické kurzy zaměřené na výzkum.

čt 24. 1. 2019

Ceny děkana 

Děkan Martin Bareš na zasedání VR LF MU dne 24. ledna 2019 udělil Ceny děkana.

út 11. 12. 2018

Založení Českého národního centra Evidence-Based Healthcare a Knowledge Translation (CEBHC-KT) 

V prosinci 2018 bylo založeno České národní centrum Evidence-Based Healthcare a Knowledge Translation (CEBHC-KT) při Institutu Biostatistiky a analýz LF MU. České centrum je unikátní, protože zastřešuje tři významná mezinárodní centra, a to: 1. České centrum Evidence Based-Healthcare: centrum excelence Joanna Briggs Institute, 2. České Cochrane centrum (Cochrane Czech Republic) a 3. České GRADE centrum (Masaryk University GRADE centre).

čt 15. 11. 2018

Setkání lékařských fakult České republiky a Slovenské republiky 

Ve dnech 9.–10. listopadu 2018 se v Brně uskutečnilo tradiční Setkání lékařských fakult ČR a SR, kterého se zúčastnilo 163 účastníků z celkem 13 lékařských fakult (včetně pořádající LF MU). 

st 14. 11. 2018

Slavnostní sázení lípy ke 100. výročí vzniku Československa 

Dne 14. listopadu 2018 se v Centru léčivých rostlin LF MU na Kraví hoře v Brně uskutečnila akce slavnostního vysazení lípy ke 100.  výročí vzniku Československa. Akci společně uspořádalo vedení LF MU a FSS MU a zúčastnili se jí oba děkani, Martin Bareš a Břetislav Dančák, a také další členové vedení obou fakult a další hosté.

po 5. 11. 2018

Medici poděkovali dárcům těl 

Studenti LF MU poděkovali lidem, kteří se rozhodli věnovat své tělo pro vědecké účely. Pietní koncert se uskutečnil v pondělí 5. listopadu 2018 v 18 hodin v Kapitulní síni Augustiniánského opatství na Starém Brně na Mendlově náměstí. Za vedení fakulty se akce zúčastnil proděkan Martin Repko.

pá 28. 9. 2018

Grilování děkanů 

Spolek mediků LF MU, SKAS PřF MU a FUKS FSpS MU dne 28. září 2018 uspořádali akci, při které se studenti potkali se svými děkany a dalšími členy vedení svých fakult v neformálním prostředí exteriérů kampusu.

st 26. 9. 2018

Slavnostní poklepání základního kamene SIMU 

Ve středu 26. září 2018 se na LF MU uskutečnila tisková konference k zahájení stavby Simulačního pracoviště LF MU. Na ní vystoupil  rektor Mikuláš Bek, děkan Martin Bareš proděkan a odborný garant a ředitel projektu SIMU Petr Štourač. Na tiskovou konferenci navázala akce slavnostního poklepání základního kamene.

út 4. 9. 2018

Dlouhodobé finanční opatření k navýšení kapacit lékařských fakult a tisková konference na LF MU k navýšení počtu studentů medicíny 

Vláda ČR dne 4. září 2018 schválila Dlouhodobé finanční opatření k navýšení kapacit lékařských fakult na období 2019–2029. Toto vládní opatření reaguje na dlouhodobý a prohlubující se nedostatek lékařů v ČR, a to nejen v terénní a klinické praxi, ale také mezi pedagogy, kteří vzdělávají budoucí lékaře.

LF MU v médiích (výběr z rozhovorů a mediálních vystoupení)

Rozhovor s děkanem Martinem Barešem, Nemocniční listy (březen 2019)  Externí odkaz

Rozhovor s doc. Martinem Repkem, Braunoviny (února 2019)  Externí odkaz

Rozhovor s dr. Martinou Kosinovou, iDNES (únor 2019)  Externí odkaz

Rozhovor s doc. Petrem Štouračem o simulační medicíně, Magazín M (leden 2019)  Externí odkaz

Rozhovor s děkanem Martinem Barešem, Český rozhlas (listopad 2018)  Externí odkaz

Rozhovor s děkanem Martinem Barešem, časopis Mensa (říjen 2018)  Externí odkaz

Rozhovor s dr. Markem Joukalem, Český rozhlas (říjen 2018)  Externí odkaz

Příspěvek k zahájení stavby budovy Simulačního pracoviště, Česká televize (září 2018)  Externí odkaz

Reportáž k zahájení stavby budovy Simulačního pracoviště, Česká televize (září 2018)  Externí odkaz

Reportáž k navyšování počtu studentů medicíny, Česká televize (září 2018)  Externí odkaz

Rozhovor s děkanem Martinem Barešem, internetová televize DVTV (červen 2018)  Externí odkaz

Příspěvky do dalšího newsletteru prosím posílejte na janadvo@med.muni.cz

E-mail  pr@med.muni.cz Odkaz  Chcete zveřejnit zajímavost, zadat událost do kalendáře?

© 2023
Masarykova univerzita

Facebook     Instagram     Youtube     LinkedIn