med.muni.cz  |  15. 12. 2022, 17:55  |  English

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové,

mohlo by se zdát, že tradiční oslovení v tradičním čase je pouhou předvánoční formalitou a rutinou, leč není tomu tak. Doba se zdá být čím dál rychlejší a na každého z nás nepochybně čas od času doléhá pocit, že v ní jen obtížně nachází chvíle pro zastavení, ať už v rovině osobní či té pracovní. Současný svět přináší mnoho osobních, společenských i celosvětových výzev. Někoho se jejich důsledky dotýkají méně, jiného více, jsem však rád, že se nám daří pokračovat ve společné snaze přispívat ke kvalitě naší fakulty.

Nadále je na ní realizována každodenní agenda související s výukou, výzkumem, klinickou praxí i správou a společným úsilím tak dokazujeme, jak dynamická a společensky relevantní naše instituce dokáže být. Příští rok nepochybně přinese další, nové a nelehké výzvy. A i když známá pravda praví, že vždy je co zlepšovat, jsem naplněn důvěrou, že ať už budou jakékoliv, jsme připraveni se jim společně postavit a zvládnout je.

Proto mi dovolte Vám jménem celého vedení Lékařské fakulty Masarykovy univerzity poděkovat za vaši celoroční práci a snahu a popřát klidné prožití svátků vánočních. Těším se na setkávání s Vámi v novém roce 2023.

Váš Martin Repko

Využívejte nová videa i prezentaci fakulty

Chystáte konferenci, workshop, přednášku nebo jinou aktivitu? Inspirujte se prezentací fakulty, případně využijte nová fakultní videa, která ukazují, co znamená být Generací MED MUNI a také představují naši vědu v celku detailně.

Generace MED MUNI

 

Věda vcelku detailně

Děkujeme studentům a zaměstnancům za veškerou osvětu v oblasti zdraví a představování vědy veřejnosti

Nejen na fakultě, ale i mimo ni se děje i díky vám celá řada osvětových akcí s cílem zvyšování povědomí o prevenci nejrůznějších onemocnění. Za mnoha takovými aktivitami stojí naši studenti. Jde například o jarní Světové dny zdraví, podzimní Světové dny diabetu, World AIDS Week, akci Ve zdravém Brně zdravý zub, spolupracují na Brněnských dnech prevence či celoroční aktivity Spolu safe a mnoha dalších akcích. 

Neméně se zapojujete také vy, zaměstnanci, často ve spolupráci se studenty, do akcí představujících vědu a výzkum na naší fakultě. Můžeme zmínit každoroční akce v podobě Dnů otevřených dveří, Noci vědců či výstavy v Centru léčivých rostlin. Takové aktivity naši fakultu skvěle reprezentují. 

Nominujte studenty na Cenu děkana LF MU do 31. 12. 2022

Máte v okolí studenta, který vyniká dlouhodobě mimořádnými studijními a výzkumnými výsledky, které přesahují rámec běžného studia? Podpořte ho svojí nominací na Cenu děkana LF MU, kterou je možné udělit ve dvou kategoriích za VYNIKAJÍCÍ VĚDECKÝ VÝKON anebo za MIMOŘÁDNÝ PŘÍNOS LF MU. Vyplňte elektronický formulář s krátkým popisem aktivity, za kterou má být student oceněn.

Podrobné informace jsou na dokumentovém serveru IS MU.

Lékařská fakulta MU otevírá možnosti!

Tímto heslem se nese letošní kampaň #MUNICHALLENGE cílící na uchazeče o studium na naší fakultě. Tvářemi kampaně je studentka Klára Menšíková a absolvent MUDr. Jan Kocanda. Stali se moderátory úspěšné akce I Ty se můžeš stát součástí GENERACE MED MUNI, která se konala v Univerzitním kině Scala 23. 11. 2022 za účasti našich studentů i vedení fakulty. Hlavním bodem programu byla dvouhodinová diskuze na témata, která mezi uchazeči každoročně rezonují nejvíce.

U středoškolských studentů podporujeme vášeň pro vědu

Přes 60 prezenčních i online kurzů, více než 111 hodin výuky a přes 600 registrovaných oslovených talentů. To jsou výsledky za uplynulý rok 2022. Rok nadcházející můžete ovlivnit i Vy. Juniorská akademie LF MU stále hledá lektory a lektorky. Rádi nabídneme nové kurzy, vypíšeme Vaše téma pro výzkum SOČ. 

Máte dítě ve věku 10-15 let? Na letní prázdniny 2023 jsme opět přichystali příměstský tábor Juniorské akademie LF MU. Nebude to ale jen výklad v lavicích, mládežníci si látku doslova osahají a nově nabyté znalosti procvičí zábavnou formou soutěží.

Dny otevřených dveří opět prezenčně

Naše uchazeče láká poznat na vlastní oči prostory celého kampusu. Děkujeme všem, kteří kteří se po dvou letech zúčastní prezenčního programu i zapojí se do ukázek pracovišť či výukových prostor.

Dny otevřených dveří se konají v sobotu 14. 1. 2023 a ve středu 18. 1. 2023.

 

Termíny přijímacích zkoušek 2023

Testy budou probíhat 16. a 17. 6. a dále 23. 6. v prostorách UKB i na dalších fakultách MU. Zaměstnanci budou na jaře osloveni, aby se zapojili do dohledových komisí a napomohli ke zdárnému průběhu přijímacích zkoušek. Vyučující žádáme, aby v těchto termínech nevypisovali zkušební termíny/zápočtové testy do poslucháren. Děkujeme.

Stručně a přehledně: Informace z fakulty

Využívejte výhody Portálu pro zaměstnance!

Tento přehledný interní systém pro komunikaci se zaměstnanci je současně vstupní branou k důležitým informacím, nástrojům a systémům. Poradíme, jak do něj vstoupitjak si jej nastavit

Tipy pro Vás:

  • Potřebujete zjistit, zda jsou kolegové v práci? Vyhledávejte pomocí: Nepřítomní kolegové nebo vyhledáním konkrétní osoby.
  • Získejte možnosti a aktuální nabídku rozvoje a vzdělávání, které najdete v sekci Vzdělávání.

Chystané změny organizační struktury na LF MU

  • Ústav psychologie a psychosomatiky od 1. ledna 2023 mění název na "Ústav lékařské psychologie a psychosomatiky".
  • Klinika dětské radiologie bude od 1. ledna 2023 sloučena s Klinikou radiologie a nukleární medicíny.

Personální změny ve vedení akademických pracovišť na LF MU

Životní prostředí nám není jedno! Chovejme se udržitelněji a úsporněji.

Masarykova univerzita si uvědomuje svou roli ve společnosti a v souladu se svojí strategií příkladným jednáním vede své studenty a zaměstnance k odpovědnému zacházení s energiemi, vodou i odpady. Studenti či zaměstnanci mají samozřejmě různé možnosti odpovědného chování.

Pro efektivnější komunikaci na fakultě

Využijte přehledné souhrny o tom,

Seminář Správa výzkumných dat

Seminář zaměřený na doporučení v oblasti správy výzkumných dat ve vztahu výzkumu i v kontextu projektových žádostí se uskutečnil 9. 11. 2022 pod vedením Jiřího Marka a Michala Růžičky z ÚVT. 

Lékařská fakulta MU se postaví do čela rozvoje léčiv pro buněčné a genové terapie

Mezinárodní projekt evropského centra excelence CREATIC uspěl v projektové výzvě Teaming for Excellence programu Horizon Europe v obrovské konkurenci 116 projektů. Pro naši fakultu jde o bezprecedentní úspěch! Garantkou projektu je doc. Regina Demlová, přednostka Farmakologického ústavu LF MU. 

 

Nepřehlédněte další aktuality

Raději se učíme z úspěchů než z chyb  Externí odkaz

Rozhovor: Nehledáme všelék na rakovinu. Věřím, že ale najdeme něco zajímavého  Externí odkaz

Zuzana Sumbalová Koledová absolvovala 2. kolo hodnocení ERC Consolidator Grant  Externí odkaz

Světový den boje proti AIDS: do osvěty se zapojují studenti i vědci  Externí odkaz

Mobilní aplikace MOU Mindcare zvítězila v soutěži Czech DIGI@MED Award  Externí odkaz

E-mail  pr@med.muni.cz Odkaz  Chcete zveřejnit zajímavost, zadat událost do kalendáře?

© 2023
Masarykova univerzita

Facebook     Instagram     Youtube     LinkedIn