Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 13 6
Pedagogičtí pracovníci: 9 4
Profesoři: 3 0
Odborní asistenti: 4 3
Asistenti: 2 1
Odborní a techničtí pracovníci: 3 1
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 4 3
Celkový počet vyučujících: 8 3
zaměstnanců: 7 3
externistů: 1 0
Celkový počet doktorských studentů: 7 5
z toho v kombinované formě: 2 2

platné ke dni 30. 10. 2020