Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 19 4
Pedagogičtí pracovníci: 18 3
Profesoři: 1 0
Docenti: 2 0
Odborní asistenti: 8 1
Asistenti: 7 2
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 32 27
Celkový počet vyučujících: 28 11
zaměstnanců: 17 2
externistů: 11 9
Celkový počet doktorských studentů: 6 4

platné ke dni 25. 9. 2020