Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 18 3
Pedagogičtí pracovníci: 17 2
Profesoři: 1 0
Docenti: 2 0
Odborní asistenti: 8 1
Asistenti: 6 1
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 29 25
Celkový počet vyučujících: 27 11
zaměstnanců: 16 2
externistů: 11 9
Celkový počet doktorských studentů: 7 5
z toho v kombinované formě: 1 1

platné ke dni 14. 12. 2019