Budova UKB, Kamenice 5, budova A21,

Ústav ochrany a podpory zdraví

Sídlo: Kamenice 753/5, 625 00 Brno, budova A21
Kamenice 753/5, 625 00 Brno, budova A15
Korespondenční adresa: Kamenice 753/5, 625 00 Brno
telefon: 549 49 1380
e-mail:
Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 27 17
Pedagogičtí pracovníci: 23 13
Profesoři: 2 2
Docenti: 2 0
Odborní asistenti: 15 9
Asistenti: 4 2
Odborní a techničtí pracovníci: 2 2
Ostatní zaměstnanci: 3 3
Celkový počet externích pracovníků: 3 0
Celkový počet vyučujících: 36 21
zaměstnanců: 25 15
studentů: 8 6
externistů: 3 0
Celkový počet doktorských studentů: 30 19
z toho v kombinované formě: 8 4

platné ke dni 8. 7. 2020