Budova UKB, Kamenice 5, budova A21,

Ústav ochrany a podpory zdraví

Sídlo: Kamenice 753/5, 625 00 Brno, budova A21
Kamenice 753/5, 625 00 Brno, budova A15
Korespondenční adresa: Kamenice 753/5, 625 00 Brno
Telefon: 549 49 1380
E-mail:
Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 25 15
Pedagogičtí pracovníci: 23 13
Profesoři: 2 2
Docenti: 2 0
Odborní asistenti: 15 9
Asistenti: 4 2
Odborní a techničtí pracovníci: 1 1
Ostatní zaměstnanci: 2 2
Celkový počet externích pracovníků: 28 23
Celkový počet vyučujících: 45 30
zaměstnanců: 24 14
studentů: 4 4
externistů: 17 12
Celkový počet doktorských studentů: 33 22
z toho v kombinované formě: 12 8

platné ke dni 14. 12. 2019