Účelová zařízení

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 45 21
Pedagogičtí pracovníci: 28 11
Profesoři: 2 1
Docenti: 1 0
Odborní asistenti: 23 8
Asistenti: 2 2
Odborní a techničtí pracovníci: 5 3
Ostatní zaměstnanci: 12 7
Celkový počet externích pracovníků: 4 1
Celkový počet vyučujících: 9 2
zaměstnanců: 9 2
Celkový počet doktorských studentů: 3 2

platné ke dni 21. 9. 2019