Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 39 14
Pedagogičtí pracovníci: 35 12
Profesoři: 2 1
Docenti: 1 0
Odborní asistenti: 31 10
Asistenti: 1 1
Odborní a techničtí pracovníci: 3 2
Ostatní zaměstnanci: 1 0
Celkový počet externích pracovníků: 3 0
Celkový počet vyučujících: 8 3
zaměstnanců: 8 3
Celkový počet doktorských studentů: 2 2

platné ke dni 27. 2. 2020