Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 128 89
Pedagogičtí pracovníci: 13 3
Profesoři: 2 0
Docenti: 1 0
Odborní asistenti: 8 1
Asistenti: 2 2
Odborní a techničtí pracovníci: 62 43
Ostatní zaměstnanci: 54 43
Celkový počet externích pracovníků: 70 41
Celkový počet vyučujících: 30 13
zaměstnanců: 20 8
externistů: 11 5

platné ke dni 12. 8. 2020