Personální referentky a mzdové účetní

Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí U Svaté Anny

110111 – Ústav soudního lékařství

Personalistka

Mzdová účetní

110112 – I. ústav patologie

Personalistka

Mzdová účetní

110113 – Mikrobiologický ústav

Personalistka

Mzdová účetní

110114 – Ústav klinické imunologie a alergologie

Personalistka

Mzdová účetní

110115 – I. interní kardioangiologická klinika

Personalistka

Mzdová účetní

110116 – II. interní klinika

Personalistka

Mzdová účetní

110117 – Klinika pracovního lékařství

Personalistka

Mzdová účetní

110118 – Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace

Personalistka

Mzdová účetní

110119 – Klinika zobrazovacích metod

Personalistka

Mzdová účetní

110120 – I. chirurgická klinika

Personalistka

Mzdová účetní

110121 – II. chirurgická klinika

Personalistka

Mzdová účetní

110122 – Anesteziologicko-resuscitační klinika

Personalistka

Mzdová účetní

110123 – I. ortopedická klinika

Personalistka

Mzdová účetní

110125 – I. dermatovenerologická klinika

Personalistka

Mzdová účetní

110126 – Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

Personalistka

Mzdová účetní

110127 – I. neurologická klinika

Personalistka

Mzdová účetní

110128 – Klinika plastické a estetické chirurgie

Personalistka

Mzdová účetní

110130 – Stomatologická klinika

Personalistka

Mzdová účetní

110131 – Neurochirurgická klinika

Personalistka

Mzdová účetní

110132 - Mezinárodní centrum klinického výzkumu

Personalistka

Mzdová účetní

Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku

110211 – Interní kardiologická klinika

Personalistka

Mzdová účetní

110212 – Interní hematologická a onkologická klinika

Personalistka

Mzdová účetní

110213 – Interní gastroenterologická klinika

Personalistka

Mzdová účetní

110214 – Klinika infekčních chorob

Personalistka

Mzdová účetní

110215 – Klinika nemocí plicních a tuberkulózy

Personalistka

Mzdová účetní

110216 – Klinika radiologie a nukleární medicíny

Personalistka

Mzdová účetní

110217 – Ortopedická klinika

Personalistka

Mzdová účetní

110219 – Oční klinika

Personalistka

Mzdová účetní

110221 – Neurologická klinika

Personalistka

Mzdová účetní

110222 – Psychiatrická klinika

Personalistka

Mzdová účetní

110223 – Chirurgická klinika

Personalistka

Mzdová účetní

110224 – Neurochirurgická klinika

Personalistka

Mzdová účetní

110225 – Urologická klinika

Personalistka

Mzdová účetní

110227 – Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie

Personalistka

Mzdová účetní

110228 – Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství

Personalistka

Mzdová účetní

110229 – Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie

Personalistka

Mzdová účetní

110230 – Ústav patologie

Personalistka

Mzdová účetní

110232 – Klinika úrazové chirurgie

Personalistka

Mzdová účetní

110233 – Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

Personalistka

Mzdová účetní

Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny

110312 – Klinika dětské radiologie

Personalistka

Mzdová účetní

110313 – Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie

Personalistka

Mzdová účetní

110315 – Dětská oční klinika

Personalistka

Mzdová účetní

110317 – Pediatrická klinika

Personalistka

Mzdová účetní

110318 – Klinika dětských infekčních nemocí

Personalistka

Mzdová účetní

110319 – Klinika dětské otorhinolaryngologie

Personalistka

Mzdová účetní

110320 – Klinika dětské neurologie

Personalistka

Mzdová účetní

110321 – Klinika dětské onkologie

Personalistka

Mzdová účetní

110322 - Klinika dětské anesteziologie a resuscitace

Personalistka

Mzdová účetní

110323 - Ústav lékařské genetiky a genomiky

Personalistka

Mzdová účetní

Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště reprodukční medicíny

110411 – Gynekologicko-porodnická klinika

Personalistka

Mzdová účetní

Teoretická pracoviště

110511 – Biofyzikální ústav

Personalistka

Mzdová účetní

110512 – Biochemický ústav

Personalistka

Mzdová účetní

110513 – Biologický ústav

Personalistka

Mzdová účetní

110514 – Anatomický ústav

Personalistka

Mzdová účetní

110515 – Fyziologický ústav

Personalistka

Mzdová účetní

110516 – Farmakologický ústav

Personalistka

Mzdová účetní

110517 – Ústav histologie a embryologie

Personalistka

Mzdová účetní

110518 – Ústav patologické fyziologie

Personalistka

Mzdová účetní

110522 – Ústav lékařské etiky

Personalistka

Mzdová účetní

110523 – Ústav psychologie a psychosomatiky

Personalistka

Mzdová účetní

110525 – Ústav veřejného zdraví

Personalistka

Mzdová účetní

110528 - Ústav simulační medicíny

Personalistka

Mzdová účetní

Pracoviště nelékařských oborů

110611 – Ústav zdravotnických věd

Personalistka - pracovní poměry

Personalistka - dohody

Mzdová účetní

110614 – Katedra fyzioterapie a rehabilitace

Personalistka

Mzdová účetní

110615 – Katedra optometrie a ortoptiky

Personalistka

Mzdová účetní

110616 – Katedra laboratorních metod

Personalistka

Mzdová účetní

Společná pracoviště s Úrazovou nemocnicí

110711 – Klinika traumatologie

Personalistka

Mzdová účetní

Společná pracoviště s Masarykovým onkologickým ústavem

110811 – Klinika komplexní onkologické péče

Personalistka

Mzdová účetní

110812 – Klinika radiační onkologie

Personalistka

Mzdová účetní

110813 – Klinika operační onkologie

Personalistka

Mzdová účetní

Společná pracoviště s vynikajícími zdravotnickými zařízeními

110911 - Klinika kardiovaskulární a transplantační chirurgie

Personalistka

Mzdová účetní

Jiná pracoviště pro vzdělávací a vědecko-výzkumnou činnost

119612 – Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty

Personalistka

Mzdová účetní

119613 – České národní centrum Evidence-Based Healthcare a Knowledge Translation (CEHBC-KT)

Personalistka

Mzdová účetní

Účelová zařízení

119810 – Simulační centrum

Personalistka

Mzdová účetní

119830 – Centrum výpočetní techniky

Personalistka

Mzdová účetní

119840 – Ústřední knihovna

Personalistka

Mzdová účetní

119850 – Centrum léčivých rostlin

Personalistka

Mzdová účetní

119890 – Chovné a uživatelské zařízení laboratorních zvířat

Personalistka

Mzdová účetní

Správní pracoviště

119910 – Děkanát

Personalistka

Mzdová účetní

119980 – Technicko-provozní oddělení

Personalistka

Mzdová účetní

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info