Publikační oddělení

Publikační oddělení Lékařské fakulty zajišťuje komunikaci s Nakladatelstvím MU, žádá o přidělení ISBN, případně ISSN, zajišťuje veškeré činnosti, které jsou nutné k vydání díla. Vydavatelsky zajišťuje produkci titulů, zejména učebních textů (skript) lékařské fakulty.

Publikační odděleníLékařské fakulty Masarykovy univerzity vytváří Ediční plán, který schvaluje Ediční komise. Vedoucí jednotlivých ústavů a klinik, autoři - přihlašují učební texty předsedkyni Ediční komise prof. MUDr. Lydii Izakovičové Hollé, Ph.D., nebo Mgr. Marii Korcové, která předkládá návrh Edičního plánu Ediční komisi. Rukopisy autorů podléhají recenznímu řízení - viz Informace pro recenzenty.

Práce autorů i recenzentů je honorována dle Směrnice děkana LF MU č. 4 /2011.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info