Skripta

2019

Overview of Chemistry Eva Táborská, Jiří Dostál 130 stran náklad 300 ks
Přehled embryologie člověka S.Čech, D.Horký, M.Sedláčková 188 stran náklad 300 ks
Zdravotnická první pomoc pro obor fyzioterapie L. Dadák, T. Tomáš a kol. 72 stran náklad 300 ks
Instruction for Anat.Dissection Course Dubový P. 72 stran náklad 300 ks
Nové metody v primární prevenci zubního kazu u dětí P. Bořilová Linhartová, M. Bartošová   elektronická publikace

Výroční vědecká konference CZECRIN 2019
     
Sborník XXVIII. konference mladých mikrobiologů TOMÁŠKOVY DNY 201      
Faculty Calendar 2019 zajištění přidělení ISBN    
Úvod do lékařské terminologie E. Marečková, H.Reichová a kol. autorů 225 stran náklad 550 ks
Anatomie člověka II L. Páč 196 stran náklad 500 ks
Anatomy of human locomotor systém L. Páč a kol. 350 stran náklad 350 ks
Učebnice speciální neurologie Z. Kadaňka 304 stran náklad 450 ks
Základy neuroanatomie a nervových drah P. Dubový, R. Jančálek 116 stran náklad 600 ks
Ošetřovatelské postupy založené na důkazech A. Pokorná 130 stran náklad 350 ks
Modelové testové otázky … V. Mornstein, Slaninová 156 stran náklad 6000 ks
Deník ošetřovatelské praxe P. Juřeníková a kol. autorů    
Infekční lékařství P. Husa a kol.    
Diferenciální diagnostika J. Souček a kol.    
Ošetřovatelské postupy -Vylučovací systém H. Knechtová, O. Suková    
Logbook pro ortoptisty P. Beneš a kol.    
Základy vývojové neurologie S.Aulická a kol.    

2018

Patofyziologie v obrazech (1. dotisk, 1. vydání ) Pávková-Goldbergová
Mikroskopická anatomie (3. dotisk, 3. přepracovaného vydání) Čech, Horký
Přehled embryologie člověka (4. dotisk, 1. vydání) Čech, Horký
Anatomie pohybového systému člověka (4. dotisk, 1. vydání) Páč L., Horáčková L.
Sborník abstrakt Výroční vědecká konference CZECRIN 2018  
Sborník XXVII. Konference mladých mikrobiologů Tomáškovy dny 2018  
Faculty Calendar 2018/2019  
Guide to General Histology and Microscopic Anatomy (dotisk 2018)  
Lékařská fyzika a biofyzika (1. vydání)  
Vybrané kapitoly z buněčné fyziologie (1. vydání)  
Modelové testové otázky k příjímacím zkouškám na LF MU – přepracované vydání  
Anatomy Handbook of Splanchnology and Angiology  
Overview of Physics  
Fundamentals of Biophysics and Medical Technology  
Anatomy peripheral nervous systém  
Ošetřovatelské postupy v intenzivní péči - respirační systém  
Základy lékařské chemie a biochemie  

2017

Guide to General Histology and Embryology kol. autorů
Anatomie člověka II Páč L.
Anatomy of Human Locomotor System Páč L.
Pitevní cvičení z normální anatomie Žlábek, upravil Páč L.
Gross Anatomy and Structure of the Human Nervous System Dubový P., Jančálek R.
Základy neuroanatomie a nervových drah I Dubový P., Jančálek R.
Základy neuroanatomie a nervových drah II Dubový P.
Histologie a mikroskopická anatomie pro bakaláře Horký D., Čech S.
Mikroskopická anatomie Horký D., Čech S.
Testové otázky… kol. autorů
Základy lékařské chemie a biochemie Tomandl J.
Biochemie pro posluchače bakalářských oborů Dostál J.
Přehled embryologie člověka Čech, Horký, Sedláčková
Přehled obecné histologie Čech S., Horký D.
Vyšetřovací metody v ortopedii Chaloupka, Rozkydal
Fundamentals of Biophysics kol. autorů
První pomoc Seibertová
Physiology and Neuroscience Practicals Nováková M.
Úvod do lékařské terminologie kol. autorů
Ošetřovatelské postupy v intenzivní péči Knechtová Z., Suková O.
Hematologie Doubek M., Adam Z.
Praktická cvičení z fyziologie a neurověd  

2016

Mikroskopická anatomie Horký, Čech
Přehled embryologie člověk Čech, Horký, Sedláčková
Anatomie pohybového systému člověka Páč, Horáčková
Oční lékařství pro studenty oboru Zubní lékařství Matušková, Vlková, Došková
Instruction for Anatomical Dessection Course Dubový
Přehled obecné histologie Čech, Horký
Anatomy Handbook of Splanchnology Hradilová, Račanská, Dubový
Gross Anatomical and Structural Arrangement Dubový
Patofyziologie v obrazech Goldbergová-Pávková a kol.
Základy lékařské chemie a biochemie Tomandl a kol.
Ošetřovatelství v hematoonkologii Zítková
Vybrané kapitoly ošetřovatelství pro nutriční terapeuty Seibertová
Guide to General Histology and Microscopic Anatomy kol. autorů
   

2015

Základy diferenciální diagnostiky Čapov, Souček
Praktické dovednosti studentů medicíny Procházka
Základy vyšetření v klinické imunologii Litzman
Klinická mikrobiologie Votava
Brýlová technika I a II Veselý
Brýlová technologie I a II Veselý
Anatomie pohybového systému člověka Páč
Klinická biochemie - bak.o.Zdr.laborant Dastych
Deník ošetřovatelské praxe Juřeníková
Gastronomie a technologie přípravy pokrm Šindler
Overview of Physics Mornstein
Overview of Chemistry Táborská
Overview of General Biology Janisch
Anatomie člověka II Páč

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info