Akreditace a kvalita uskutečňovaných studijních programů

Lékařská fakulta je primárně profesně orientovanou fakultou, která v bakalářských a magisterských studijních programech vzdělává lékaře, zubní lékaře i nelékařské zdravotnické pracovníky.

Po absolutoriu mohou studenti pokračovat v postgraduálním vzdělávání v doktorských studijních programech, které svou šíří pokrývají prakticky celé spektrum biomedicínských věd a klinické medicíny.

Díky více jak 20 akreditovaným oborům habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem je možno na LF MU pokračovat v další akademické a vědecké kariéře, až k jejímu samotnému vyvrcholení v podobě jmenování profesorem.

JAK POSTUPOVAT PŘI ZMĚNĚ GARANTA PŘEDMĚTU:

Vedoucí garančního pracoviště informuje o zamýšlené změně:

  • stávajícího i nového garanta předmětu
  • garanta studijního programu, ve kterém je předmět vyučován
  • příslušného studijního proděkana
  • vedoucí studijního oddělení

Vedoucí studijního oddělení provede změnu v Informačním systému MU.

Potřebujete poradit? Zajímá Vás, jaké požadavky musí splňovat garant předmětu? Obraťte se na nás. 

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info