Akreditace a kvalita uskutečňovaných studijních programů

Lékařská fakulta je primárně profesně orientovanou fakultou, která v bakalářských a magisterských studijních programech vzdělává lékaře, zubní lékaře i nelékařské zdravotnické pracovníky.

Po absolutoriu mohou studenti pokračovat v postgraduálním vzdělávání v doktorských studijních programech, které svou šíří pokrývají prakticky celé spektrum biomedicínských věd a klinické medicíny.

Díky více jak 20 akreditovaným oborům habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem je možno na LF MU pokračovat v další akademické a vědecké kariéře, až k jejímu samotnému vyvrcholení v podobě jmenování profesorem.

JAK POSTUPOVAT PŘI ZMĚNĚ GARANTA PŘEDMĚTU:

Vedoucí garančního pracoviště diskutuje o zamýšlené změně s:

  • stávajícím i nově navrhovaným garantem,
  • vedoucími pracovišť, která se na uskutečňování předmětu podílejí (zajišťuje-li výuku předmětu více pracovišť),
  • garantem studijního programu, ve kterém je předmět vyučován.

Následuje vyplnění formuláře žádosti o změnu garanta předmětu.

žádost o změnu garanta

Po formální kontrole žádosti je tato odeslána k vyjádření příslušnému studijnímu proděkanovi, který vydá souhlasné či zamítavé stanovisko. 

Schválená žádost o změnu je odeslána vedoucí Studijního oddělení. Změna je provedena v IS MU. 

Potřebujete poradit? Zajímá Vás, jaké požadavky musí splňovat garant předmětu? Obraťte se na nás.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info