Akreditace a kvalita uskutečňovaných studijních programů

Lékařská fakulta je primárně profesně orientovanou fakultou, která v bakalářských a magisterských studijních programech vzdělává lékaře, zubní lékaře i nelékařské zdravotnické pracovníky.

Po absolutoriu mohou studenti pokračovat v postgraduálním vzdělávání v doktorských studijních programech, které svou šíří pokrývají prakticky celé spektrum biomedicínských věd a klinické medicíny.

Díky více jak 20 akreditovaným oborům habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem je možno na LF MU pokračovat v další akademické a vědecké kariéře, až k jejímu samotnému vyvrcholení v podobě jmenování profesorem.

JAK POSTUPOVAT PŘI ZMĚNĚ GARANTA PŘEDMĚTU:

Vedoucí garančního pracoviště diskutuje o zamýšlené změně s:

  • stávajícím i nově navrhovaným garantem,
  • vedoucími pracovišť, která se na uskutečňování předmětu podílejí (zajišťuje-li výuku předmětu více pracovišť),
  • garantem studijního programu, ve kterém je předmět vyučován.

Následuje vyplnění formuláře žádosti o změnu garanta předmětu.

žádost o změnu garanta

Po formální kontrole žádosti je tato odeslána k vyjádření příslušnému studijnímu proděkanovi, který vydá souhlasné či zamítavé stanovisko. 

Schválená žádost o změnu je odeslána vedoucí Studijního oddělení. Změna je provedena v IS MU. 

Potřebujete poradit? Zajímá Vás, jaké požadavky musí splňovat garant předmětu? Obraťte se na nás.

Bez popisku

Zajišťování kvality na MUNI

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info