Akademický senát

Termíny zasedání

Začátek zasedání ve 14.00 v zasedací místnosti děkanátu 432/A17.

28. ledna 2020

25. února 2020 – zrušeno

24. března 2020

28. dubna 2020 – zrušeno 

26. května 2020

23. června 2020

22. září 2020

20. října 2020

 

Prezenční listina