Pracovní skupina pro elektronickou prezentaci Lékařské fakulty

Místopředseda