Současnost fakulty

52

klinických pracovišť

11

teoretických ústavů

7

kateder nelékařských oborů

7

odborných pracovišť

92

profesorů

124

docentů