Současnost fakulty

52

klinických pracovišť

11

teoretických ústavů

4

katedry nelékařských oborů

7

odborných pracovišť

92

profesorů

124

docentů