prof. RNDr. Libuše Trnková, CSc.

profesorka – Ústav chemie


korespondenční adresa:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

kancelář: bud. C12/229
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7754
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Libuše Trnková, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Fyzikální chemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 1. 2. 2000
Datum ukončení řízení 1. 7. 2000
Habilitační práce (veřejná část) Aplikace moderních elektrochemických metod v biofyzikální chemii
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Robert Kalvoda, DrSc. (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR Praha)
prof. Ing. Miriam Gálová, DrSc. (PřF UPJŠ Košice, Slovensko)
prof. RNDr. Karel Štulík, DrSc. (PřF UK Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 21. 6. 2000
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Josef Havel, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. Ing. Lubomír Lapčík, DrSc. (CHF VUT Brno)
prof. MUDr. Robert Kalvoda, DrSc. (Ústav fyzikální chemie J.Heyrovského AV ČR Praha)
prof.RNDr. Milan Kotouček, CSc. (PřF UP Olomouc)
prof.RNDr. Pavel Mader, CSc. (Agronomická fakulta ČZU Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 21. 6. 2000
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Libuše Trnková, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Fyzikální chemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 29. 2. 2016
Datum ukončení řízení 19. 6. 2017
Přednáška pro odbornou veřejnost 19. 5. 2016 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. (PřF UK v Praze)
prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (VUT Brno)
Prof. Dr. Lubomír Špaňhel (Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Petr Vanýsek, CSc. (VUT Brno)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 5. 10. 2016
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 6. 12. 2016

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info