doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.

docent – Klinika komplexní onkologické péče


korespondenční adresa:
Žlutý kopec 534/7, 656 53 Brno

e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Onkologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 18. 4. 2018
Datum ukončení řízení 1. 5. 2019
Habilitační práce (veřejná část) Moderní trendy v diagnostice a terapii metastatického renálního karcinomu
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Fulltext reprints of listed papers were excluded from habilitation thesis due to copyrights of publishers
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Ondřej Hes, Ph.D. (Fakultní nemocnice Plzeň)
doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. (Onkologická klinika VFN a 1.LF UK)
prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. (LF UK Hradec Králové)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 14. 12. 2018 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. (Lékařská fakulta MU)
Členové prof. MUDr. Michal Mego, DrSc. (II. onkologická klinika LF UK a NOÚ Bratislava)
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. (1. LF UK a VFN Praha)
doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D. (přednostka Radioterapeutické a onkologické kliniky FN KV a 3. LF UK)
doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA (Onkologická klinika 2. LF UK a FN v Motole)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 28. 3. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info