doc. Mgr. Martina Lengerová, Ph.D.

docentka – Interní hematologická a onkologická klinika


korespondenční adresa:
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

telefon: 532 23 4629
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Martina Lengerová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Lékařská mikrobiologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 7. 9. 2016
Datum ukončení řízení 1. 6. 2017
Habilitační práce (veřejná část) Včasná diagnostika oportunních infekcí pomocí molekulárně biologických metod
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. (Lékařská fakulta UK, Plzeň)
doc. RNDr. Vladimír Buchta, CSc. (Lékařská fakulta UK, Hradec Králové)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 4. 1. 2017 | Hodnocení přednášky | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. (LF UP Olomouc)
Členové prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. (1. LF UK a VFN Praha)
prof. MUDr. Petr Sedláček, CSc. (2. LF UK, FN Motol Praha)
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (MU - Lékařská fakulta)
doc. MUDr. Petr Hamal, Ph.D. (LF UP a FN Olomouc)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 23. 3. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info