doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D.

docentka – Interní hematologická a onkologická klinika


korespondenční adresa:
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

telefon: 532 23 3514, 3603
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Andrea Janíková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Onkologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 9. 11. 2009
Datum ukončení řízení 1. 6. 2010
Habilitační práce (veřejná část) Optimalizace diagnostiky a terapie folikulárního lymfomu
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Marek Trněný, CSc. (UK Praha - 1. lékařská fakulta)
doc. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D. (ÚHKT Praha)
doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D. (UK - Lékařská fakulta Hradec Králové)
Přednáška pro odbornou veřejnost 24. 2. 2010
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Marek Trněný, CSc. (UK Praha - 1. lékařská fakulta)
doc. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D. (ÚHKT Praha)
doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D. (UK - Lékařská fakulta Hradec Králové)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 20. 5. 2010

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info