prof. MUDr. Eva Brichtová, Ph.D.

zástupkyně přednosty kliniky – Neurochirurgická klinika


korespondenční adresa:
Pekařská 664/53, 656 91 Brno

sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Eva Brichtová
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Klinika dětské chirurgie, traumatologie a ortopedie LF MU
Obor řízení Chirurgie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 26. 4. 2010
Datum ukončení řízení 1. 12. 2010
Habilitační práce (veřejná část) Onemocnění dětského neurokrania
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. (1. Lékařská fakulta UK Praha, ÚVN Praha)
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. (Společná pracoviště s FN U Sv.Anny)
doc. MUDr. Martin Sameš, CSc. (Nemocnice Ústí n.L.)
Přednáška pro odbornou veřejnost 12. 10. 2010
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. (1. Lékařská fakulta UK Praha, ÚVN Praha)
doc. MUDr. Martin Sameš, CSc. (Nemocnice Ústí n. L.)
doc. MUDr. Jiří Náhlovský, CSc. (UK Hradec Králové, Lékařská fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 21. 10. 2010
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Eva Brichtová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Chirurgie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 17. 12. 2020
Datum ukončení řízení 7. 6. 2022
Přednáška pro odbornou veřejnost 12. 5. 2021 | Hodnocení Přednášky
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA (Lékařská fakulta MU)
Členové prof. MUDr. Lumír Hrabálek, Ph.D. (Neurochirurgická klinika LF UP v Olomouci a FN Olomouc)
doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D. (Neurochirurgická klinika LF OU a FN Ostrava)
doc. MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D. (Neurochirurgická klinika LF UK Plzeň a FN Plzeň)
Prof. Volodymyr Smolanka, MD (Uzhhorod National University - Neurology and Neurosurgery, Ukraine)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 24. 6. 2021
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 23. 11. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info