doc. MUDr. Jozef Klučka, Ph.D.

docent – Klinika dětské anesteziologie a resuscitace


korespondenční adresa:
Černopolní 212/9, 662 63 Brno

telefon: 532 23 4696, 4252
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Jozef Klučka, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 16. 12. 2019
Datum ukončení řízení 1. 8. 2020
Habilitační práce (veřejná část) Optimalizace zajištění dýchacích cest v perioperačním období
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Jan Beneš, Ph.D. (Lékařská fakulta UK, Plzeň)
doc. MUDr. Roman Zazula, Ph.D. (1. LF UK a TN)
MUDr. Eva Kieslichová, Ph.D. (IKEM)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 2. 6. 2020 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
Členové doc. MUDr. Jan Máca, Ph.D. (KARIM LF a FN Ostrava)
doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA (2. LF UK a FN Motol)
doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D., MHA (KARIM 1. LF UK a VFN v Praze)
doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc. (LF UK a OUSA Bratislava, SR)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 25. 6. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info