Není zaměstnancem Lékařské fakulty. Oficiální osobní stránka je na webu muni.cz.

prof. MUDr. Boris Habanec, DrSc.


e‑mail:
Výuka