MUDr. Andrea Šprláková-Puková, Ph.D.


telefon: 532 23 2569
e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Andrea Šprláková-Puková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Radiologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení posuzování habilitační komisí
Datum zahájení řízení 9. 12. 2020
Habilitační práce (veřejná část) MR zobrazování hyalinní chrupavky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc. (Lékařská fakulta MU)
Členové doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D., MBA (přednostka Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a VFN)
prof. MUDr. Miroslav Heřman, CSc. (Radiologická klinika FN Olomouc)
prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc. (Radiologická klinika FN Hradec Králové)
doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc. (Lékařská fakulta MU)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info