doc. PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D.

přednosta ústavu – Ústav lékařské psychologie a psychosomatiky


kancelář: bud. A19/130
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Klinická psychologie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 29. 1. 2019
Datum ukončení řízení 1. 11. 2019
Habilitační práce (veřejná část) Mindful Emotion Regulation
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc. (Filozofická fakulta MU)
doc. PhDr. Martin Lečbych, Ph.D. (Ordinace klinické psychologie a psychoterapie)
doc. PhDr. Bc. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D. (Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 3. 5. 2019 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. (Filozofická fakulta MU)
Členové prof. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D. (Univerzita Karlova)
doc. PhDr. František Baumgartner, CSc. (Ostravská univerzita)
doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD. (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnavě)
prof. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 10. 10. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info