Není zaměstnancem Lékařské fakulty. Oficiální osobní stránka je na webu muni.cz.

prof. MUDr. Roman Čerbák, CSc.


e‑mail:
Základní údaje

Členství v akademických orgánech

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU I. interní kardioangiologická klinikaLékařská fakulta
Pracovní zařazení Emeritní profesor

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 142
Interní informace Inet MU IS MU