doc. MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D.


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Onkologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 8. 11. 2019
Datum ukončení řízení 1. 11. 2020
Habilitační práce (veřejná část) Moderní trendy v personalizované radioterapii mozkových metastáz
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Full text reprints of listed papers were excluded from published habilitation thesis due to copyrights of publishers.
Oponenti habilitační práce prof. Michael Brada (Professor of Radiation Oncology, University of Liverpool)
doc. MUDr. Martin Doležel, Ph.D. (FN Olomouc, radiační onkolog)
doc. MUDr. Ondřej Kalita, Ph.D., MBA (FN Olomouc)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 19. 5. 2020 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
Členové doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD., MHA (VÝCHODOSLOVENSKÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV, a.s.)
prof. MUDr. David Netuka, Ph.D. (Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK, Ústřední vojenská nemocnice Praha)
prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. (1.LF UK v Praze)
prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. (LF UK Hradec Králové)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 24. 9. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info